Logga in

Dokument

På medlemssidorna finns fler dokument för dig som är medlem i föreningen.

Ekonomisk plan (8,83 MB)

Ekonomisk plan upprättad i enlighet med vad som stadgas i 3 kap. § 1 i bostadsrättslagen.

Energideklaration (0,97 MB)

Föreningens energideklaration från 2009. Ny energideklaration tas fram efter att ventilationsprojektet har slutförts.

Brandsäkerhet i flerbostadshus (578kb)

Instruktioner för brandsäkerhet i flerbostadshus.

Radonmätning (31kb)

Radonmätning från Familjebostäder 2006.