Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2024-05-24

Viktig info

På årsstämman användes vita dosor för att rösta. Om någon fått med sig en sådan dosa hem, vänligen återlämna denna i brevlådan utanför förvaltningskontoret.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

2024-05-18

Här kastas pappersavfallet

Den trasiga komprimatorn för pappersförpackningar och tidningar måste bytas ut. Ny komprimator beräknas vara på plats om ca fyra veckor.

Under tiden vi väntar på den nya komprimatorn kommer en 20 kbm stor container att finnas uppställd i närheten av soprummet där pappersförpackningar och tidningar ska slängas. Containern töms/byts ut med jämna mellanrum.

Tack på förhand alla boende för ert tålamod.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
2024-05-16

Vårrensning

Tisdag den 21/5 kl 16:00 - 20:00 kommer kärl för grovsopor finnas på gården.

Det ni slänger måste få plats i kärlen.

Det är inte tillåtet att ställa något på marken, slänga elavfall eller farligt avfall.

Med vänlig hälsning

Styrelsen & Bredablick Förvaltning

2024-05-13

För närvarande pågår ett flertal projekt inom yttre miljö och sophantering

Som nämnts tidigare uppdaterar styrelsen i samarbete med Bredablick vår sophantering för att uppfylla nya krav från Stockholms stad. Vi har förslag och offerter från flera leverantörer av sophanteringslösningar. En slutlig lösning utarbetas med hänsyn till er medlemmar, samt kommun och SVOA. Målet är att så långt det går undvika matavfallskärl på gården.

Vår fastighet blir äldre och vissa element behöva bytas ut på grund av åldersslitage. Senast har vår stora sopcontainer med kompressor för kartonger rostat sönder och ersättas snarast med en ny efter nästan 20 år. Vissa delar av rulltrapporna behöver också bytas ut.

Vi uppskattar även om boende kan ha överseende med att bytet av förvaltning gjort att vissa aktiviteter försenats tillfälligt jämfört med föregående år. Det innefattar exempelvis skötsel av utekrukorna som förhandlas om. Nu har vi ett utmärkt tillfälle att omstrukturera, samt att öka kvaliteten och trivsel på gården långsiktigt. Miljön i rulltrapporna vid Karlaplan ska också göras mer trivsam med mer grönska. Specifikationer och krav på städning utarbetas på nytt.

Vi ser alla fram emot installationen av nya moderna mer användarvänliga inpasserings- och bokningssystemet med säkra taggar som inte går att kopiera lika lätt som de nuvarande. Och sist men inte minst uppdateras tvättstugan med en ny maskinpark.

Styrelsen

2024-05-11

Vilseledande information distribuerad till utvalda boende

Ett utskick signerat av Peter Rydås har blivit distribuerat bland utvalda boende. Detta utskick innehåller ett ganska selektivt urval från SSBFs senaste yttrande gällande Brf Koppartältet. Selektionen är gjort på ett sådant sätt att den skapar fullständigt vilseledande uppfattning om SSBFs yttrande.

SSBFs yttrande i sin helhet finns i Viktiga Dokument.

Styrelsen

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

Inget just nu...