Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2023-09-22

Biblioteket renoveras från september-december

Störande arbeten kan förekomma för boende och besökare i köpcentrumet från 2023-10-02 - i mitten av december 2023.

Stockholm Stad informerar:

Östermalms bibliotek kommer att rustas upp och håller därför stängt under september-december 2023. Vi planerar att öppna igen januari 2024.

I projektet ingår det att göra biblioteket mer luftigt, inbjudande och tillgängligt för både barn och vuxna. Barnavdelningen blir större och vi utökar den totala ytan för besökare. 

Vi förbättrar möjligheterna att studera, läsa, låna, skapa, ta del av kultur och fylla på med kunskap och inspiration. Under renoveringen är du välkommen till biblioteken i Norra Djurgårdsstaden, Sture bibliotek vid Östermalmstorg eller något av Stockholms stadsbiblioteks övriga 39 bibliotek. Vi kommer också att ha pop-up i parker, på förskolor och andra platser i dina kvarter. 

Hör av dig om du undrar något och följ oss gärna i våra sociala mediekanaler, där vi uppdater under processens gång. 

bibliotek.stockholm.se

Instagram: ostermalms_bibliotek

Facebook: Östermalms Bibliotek

Kontakt:

Projektledare Ewa Andersson

ewa.maria.andersson@stockholm.se

 

2023-09-20

Elavstängning 3 oktober

INFORMATION OM KOMMANDE ELMÄTARBYTE

Svenska Elnät, på uppdrag av Ellevio, byter till en smart elmätare.

Bytet är bokat till följande tid:

Tisdagen den 3 oktober 2023

mellan kl 09.00-11.00

Arbetet tar ungefär två timmar och innebär ett strömavbrott, dvs inga hissar, rulltrappor, belysning mm kommer att fungera.

 

Frågor om mätarbytet eller strömavbrottet besvaras av Lars Bergström på Svenska Energitjänster, 070-764 22 30 eller lars.bergstrom@svenskaenergitjanster.se

Ni kan även läsa mer om den smarta elmätaren och varför det genomförs byte på www.ellevio.se/elmatarbyte

2023-09-01

Balkonger - besiktningen och inglasningar

Föreningen har under förra året och i år låtit göra en balkongbesiktning med syfte att utreda balkongernas tillstånd ur säkerhets- och teknisk status.

Inom brf Fältöversten finns 495 balkonger, och besiktningsmannen har getts tillträde till 366 st, vilket utgör grunden för besiktningsunderlaget.

Undersökningen omfattar okulär besiktning av balkongplattor, räcken, infästningar, betong golv och tak, sidoväggar och konsolpelare. Besiktningsmannen har även tagit stickprover på betongens karbonatisering från vissa oskadade delar.

Utlåtandet sammanfattar att det finns vissa akuta åtgärder som behöver åtgärdas så snart som möjligt och nu pågår en upphandling för utförande.

På längre sikt behöver styrelsen ta fram underlag för kommande underhållsbehov av balkonger för att samordna den bästa lösningen, dels ekonomiskt men även ur praktisk synpunkt.

Styrelsen rekommenderar därför att nya inglasningar av balkonger bör avvaktas med tillsvidare.

 

Mer information kommer när styrelsen har mer underlag för beslut.  

 

2023-05-28

Ej godkänt brandtest

Brandtestet som omnämns i vilseledande utskick från tidigare ordföranden i Brf Fältöversten och några av hans anhängare har INTE godkänts av Storstockholms brandförsvar. 

De ”experter” som påstås ha genomfört testerna är samma personer som utfärdat en rad godkännanden och intyg i samband med FTX-installationen i Brf Fältöversten vilka genomgående underkänts av ansvariga myndigheter. Så även detta.

Vi vill upprepa att den inhibition som Brf Koppartälten fått INTE innebär något förhandsgodkännande av deras överklagande.

Läs mer på Medlemssidorna/Viktiga dokument.

Styrelsen

2023-05-13

Inhibition av användningsförbud innebär INTE godkännande av ventilationslösning

Vad innebär det i praktiken att en bostadsrättsförening i Stockholm beviljats inhibition av meddelat användningsförbud?

Läs om detta på hemsidan under Medlemssidor/Information från styrelsen Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

Inget just nu...