Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2024-02-22

Sista dag för motioner 29 februari

I år är sista dag för inlämning av motioner till 2024 års ordinarie föreningsstämma den 29 februari. Motioner skickas undertecknade till styrelsen@brf-faltoversten.se och/eller lämnas i brevlådan till förvaltningskontoret. Tid för stämman meddelas inom ett par veckor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2024-02-11

Säkerhet och tryggt boende

Kära boende,

Hoppas denna information hittar fram till er via våra informationsvägar. Som väl knappast undgått någon har vi en ovanligt ihållande vinter med hastigt växlande väderlek med hela spektrumet från snötäckta gator och parker till barmark och fågelkvitter. Jag ber om några minuter av din tid för att dela några tankar och påminnelser.

Först och främst, låt oss njuta av den trots allt vackra årstiden, med allt vad den innebär för vår fastighet och våra hus. När vädret skiftar från snö och minusgrader till sol och plusgrader får värmesystem och värmeslingor ibland svårt att hänga med. Det betyder att det även i fortsättningen kommer att förekomma fördröjningar i justeringar av temperaturen, såväl inomhus som utomhus. Vår nye förvaltare gör sitt bästa för att detta ska fungera så bra som möjligt med hänsyn tagen till de tekniska förutsättningarna.

Målet är att oavsett årstid kunna erbjuda en trygg och trivsam boendemiljö i Brf Fältöversten och jag vill beröra ett för oss alla angeläget ämne – vår gemensamma säkerhet.

Under veckan har vi haft besök av brandkåren och diskuterat vår fastighet och olika aspekter av brandskydd och utrustning. Vi kommer att inhämta ytterligare fakta om vad som gäller för just vår fastighet eftersom vissa regler i brandskyddet ändras och föreningen är i behov av en uppdaterad plan för brandskydd, utrymningsvägar och utrustning. De gemensamma gårdarna är till för att alla som bor här ska kunna njuta av dem, och vi strävar efter att hålla alla gemensamma ytor vackra och funktionella samtidigt som kontinuerligt underhåll och löpande uppgradering är en nödvändighet, bland annat för att tillmötesgå de säkerhetskrav vi är skyldiga att uppfylla.

Brandsäkerhet är en grundförutsättning för ett tryggt boende. Jag vill därför påminna er om vikten att regelbundet kontrollera era brandvarnare och se till att de fungerar. En rekommendation är också att ni har brandfilt och brandsläckare lättillgängliga i era hem. Det är viktigt att ha en plan för hur man evakuerar bostaden snabbt och säkert i händelse av brand.

Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter från föreningens boende på hur vi tillsammans kan öka säkerheten. Tack för att ni alla samarbetar i denna viktiga fråga.

Med vänliga hälsningar

Mats Fincke
Ordförande

2024-01-31

Föreningen behöver dig!

Glöm inte att anmäla ditt intresse senast den 15 februari.

Valberedningen@brf-fältöversten.se

Välkommen hälsar Valberedningen 

 
2024-01-18

Bredablick Förvaltning Stockholm Informerar

Team Bredablick inför uppstarten på BRF Fältöversten: Från vänster; Murre, Lars, Sofia, Estelle, John-Erik, Majalis, Dennis, Sami

Vi är lite drygt en vecka in i vårt uppdrag i skrivande stund och jag tänkte ta tillfället i akt och dela lite tankar kring uppstart och framtid. Vi är ”taggade” inför uppgiften att leverera förvaltning till er de närmaste åren, och vårt solklara mål är att ni ska komma att uppleva en leverans i världsklass!

Att komma in som ny leverantör är alltid förenat med olika utmaningar. Man är som boende van vid att det fungerat på ett visst sätt, och oron finns att allt ska bli annorlunda och kanske till det sämre. 

Vår utmaning har varit att ”tanka ur” fastighetsspecifika behov och funktioner ur den avgående förvaltaren, vilket inte varit helt igenom friktionsfritt. 

Er fastighet är (som alla fastigheter) unik, och det finns en hel del att sätta sig in i för personalen som ska ta över. Problem som uppstår, fastighetsfunktioner som har krävt särskild handpåläggning osv har alltid en viss inkörningstid, och vi gör allt vi kan för att komma in i rutinerna och lära oss så snabbt det bara är möjligt. Vi är en god bit på väg och vi är säkra på att vi kommer kunna leverera en hög kvalitet till er på BRF Fältöversten, och vi ber om lite överseende med initialt ”gnissel”. 

För er som märkt av störningar i vår felanmälan under uppstarten, så kan jag meddela att den planerade flytten av kundtjänst till Stockholm nu är utförd och är i gång den här veckan. Detta skall medföra att vi har korta svarstider och snabbare hantering av ärenden från och med nu! 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och åsikter som kan göra vår leverans ännu bättre, tveka inte att komma in med era ärenden och titta gärna in på våra öppettider och hälsa på personalen.

Med vänlig hälsning, 

Lars Brintler

Regionchef Bredablick Stockholm

2024-01-04

Bygglov för de tidigare svartbyggda 12 fläkthusen på Valhallavägshusets tak

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov i efterhand för de tidigare svartbyggda 12 fläkthusen på Valhallavägshusets tak. Detta efter att föreningen tillsatt en oberoende kontrollansvarig som godkänts av myndigheterna.

Det är gynnsamt för ventilationsprojektets fortsatta utredning och val av system för ventilation och energiåtervinning.

Beslutet innebär inte att den tidigare gjorda FTX-installationen på något sätt är godkänd.

Styrelsen

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

Inget just nu...