Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2023-02-02

Frågor och svar om ventilationsprojektet

Eftersom styrelsen får så många frågor från boende i bostadsrättsföreningen om vad som händer (och hänt) i ventilationsprojektet har en ny rubrik lagts in på medlemssidorna, Ventilationsprojektet - frågor och svar. Där kan du förhoppningsvis få svar på de eventuella frågor du har. Om inte, är du välkommen att skicka din fråga till styrelsen så läggs den till de övriga frågorna och besvaras omgående.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-01-28

Brandskyddet återställs

Stadsbyggnadskontoret, som nyligen varnade Brf Fältöversten för att ett nyttjandeförbud skulle kunna utfärdas av brandsäkerhetsskäl, har godkänt det utlåtande som certifierad brandingenjör utarbetat om en temporär stängning av de överluftsdon som installerades under FTX-projektet och av förbindelserna mellan våningsplanen via sopnedkasten.

Därmed är hotet om användningsförbud avvärjt, under förutsättning att brandcellerna senast den 27 februari återställts till ett brandsäkert skick.

Inom kort kommer arbetet att påbörjas med att täcka överluftshålen ovanför ytterdörrarna. Detta görs genom att 15mm tjocka brandskivor skruvas fast över överluftsdonen. Därefter sätts de täckande kåporna tillbaka till dess stämman fattat beslut om inriktning för framtida ventilationslösning och installationsarbetet för vald lösning har genomförts.

Tilluftsuttagen via de tidigare sopnedkasten kommer att täckas på motsvarande sätt.

Då arbetet med att täcka överluftshålen görs från trapphallen behöver hantverkarna inte beredas tillträde till lägenheterna. Hantverkarna ringer givetvis på innan de skruvar fast brandskivorna, men den som inte är hemma eller låter bli att öppna kommer ändå att få skivan fastmonterad, så att tidsplanen kan hållas och vi slipper riskera att användningsförbudet åter aktualiseras.

Åtgärden grundas på ett myndighetsbeslut som fattats för att minimera brandrisk och ingenting vi kan protestera mot. Det är Stadsbyggnadskontorets och Brandförsvarets uppgift att skydda befolkningen, vilket vi alla bör vara tacksamma för.

Tack för att du samarbetar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
28 januari 2023

Meddelandet från SBK finns att läsa i sin helhet på hemsidan under Medlemssidor/Viktiga Dokument.

2023-01-20

Fasadbesiktning 24-26 januari

Under v.4 med start den 24 januari kommer alla fasadsidor att besiktigas av Projekt 63 AB. Det kommer vara personer på taken och utanför era fönster och balkonger.

Det kommer att ske lite störningar i form av knackningar i fasaderna och man kommer även att säkra upp med nät där det krävs.

/Förvaltningen

2023-01-16

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 klockan 18:00. Registrering från klockan 17.30.
Plats: Garnisonens stora hörsal, Karlavägen 100, Stockholm

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av särskilda granskarens rapport av den 19 april 2021.
  - Rapporten finns i sin helhet på föreningens hemsida/Medlemssidorna/Viktiga dokument från vilken den kan laddas ner, eller går att hämta på förvaltningskontoret.
 9. Information om status på ventilationsprojektet
 10. Information om utredning rörande hur gemensam el kan sänka fasta el-avgifter
 11. Möjlighet för medlemmar att ställa frågor rörande ventilation, brand mm
 12. Omröstning mellan av Stadsbyggnadskontoret godkända, alternativa ventilationslösningar.
  - Underlag skickas ut senast 14 dagar innan stämman
 13. Val av styrelse fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny styrelse)
  - Förslaget bifogas
 14. Val av valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny valberedning)
  - Förslaget bifogas
 15. Stämmans avslutande

Styrelsekandidater och förslag till suppleanter och valberedning anmälda av 67 undertecknare av begäran om extrastämma, inlämnad 12 december 2022.

Förslag till ny styrelse:

Peter Rydås
Sven Boman
Ronny Erhardsson
Marie Sennermalm
Gunilla Wernar
Thomas Aveheim
Göran Egelius

Förslag till nya suppleanter:

Jan Nilsson
Birgitta Sandstedt

Förslag till ny valberedning:

Anita Ståhlås
Ulla Bohmgren
Fredrik Brynielsson

2022-12-27

Beslut SBN om slutbesked för ventilationssystemet

Stadsbyggnadsnämnden avslog den 15 december ansökan om slutbesked för ventilationssystemet i Valhallavägen 150-152 samt för Karlaplansadresserna.

Eftersom det aldrig beviljats något startbesked för Valhallavägshuset kan heller inte något slutbesked meddelas för den delen av föreningen.

Styrelsen arbetar för att hitta en lösning som kan godkännas.

Se vidare under Medlemssidorna/Viktiga Dokument

Styrelsen

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

Inget just nu...