Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2022-08-18

Fastum byter personal

Som vi tidigare meddelat kommer föreningens förvaltare, Ann Eriksson, att sluta som förvaltare och lämna över arbetet till en kollega. Denna överlämnning har nu påbörjats och föreningens nya förvaltare, Helene Osagie, har börjat arbeta med föreningen denna vecka.

Det är en stor förening och mycket att sätta sig in i men överlämning och parellelt arbete kommer att pågå under hela hösten. Ann finns kvar i Fastum som Teknisk Förvaltningschef.

Pågående ärenden kommer att överlämnas succesivt medan alla nya ärenden kommer att hanteras av vår nya förvaltare.
Helene nås på 08-586 344 23 alt helene.osagie@fastum.se.

Se gärna kontaktsidan för vilka ärenden som hanteras av vilken funktion.

Förvaltningen

2022-07-20

Resultatet från radonmätningen publicerat på hemsidan

Nu har resultatet från radonmätningen inkommit och analyserats. Som väntat visar resultatet på låga värden överallt. 

Gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3 och det högsta noterade värdet i föreningen uppgår till endast 40 Bq/m3.

Läs mer här.

Förvaltningen

2022-07-19

Kallelse till fortsatt stämma 2022-08-02

Nu finns kallelsen till den fortsatta stämman 2 augusti publicerad på hemsidan. Den delas även ut till samtliga hushåll i föreningen.

I enlighet med det beslut som fattades den 8 juni 2022 av den tidigare, numera avgångna, styrelsen i Brf Fältöversten kommer den återstående och tredje delen av årets ordinarie föreningsstämma den 2 augusti att hållas via länk med möjlighet för medlemmar utan datauppkoppling att i stället kunna närvara i styrelserummet, Valhallavägen 152 A, BV.

Styrelsen

2022-07-08

Nytt nummer av Fältposten ute

Ett nytt nummer av Fältposten har nu delats ut i brevlådan och finns publicerad på hemsidan.

2022-07-07

Protokoll från fortsatt stämma 2022-06-27 finns nu på hemsidan

Protokollet finns att läsa här.

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

17 Dec 2022

Sista dagen att hämta tillbaka sin cykel efter cykelrensningen

Cyklarna sparas i 6 månader efter att de hämtat från gården. För att få tillbaka din cykel tar du kontakt med iRecycle på nummer 073-444 9999.

Du behöver kunna beskriva din cykel och det kostar 300 kronor att få tillbaka den.