Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2024-06-05

Information om renoveringen i tvättstugan

Renoveringen av tvättstugan är i full gång. Grovtvättgruppen längst ned i tvättstugan kommer vara i drift först i mitten av nästa vecka (v.24) då denna installation kommer utföras tisdag den 11/6. Tvättstugan kan i övrigt användas och bokas fr o m lördag 8/6 trots att teknikerna är på plats och utför detta arbete med grovtvättgruppen.

Tack för förståelse och samarbete!

Styrelsen

 

2024-05-24

Viktig info

På årsstämman användes vita dosor för att rösta. Om någon fått med sig en sådan dosa hem, vänligen återlämna denna i brevlådan utanför förvaltningskontoret.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

2024-05-18

Här kastas pappersavfallet

Den trasiga komprimatorn för pappersförpackningar och tidningar måste bytas ut. Ny komprimator beräknas vara på plats om ca fyra veckor.

Under tiden vi väntar på den nya komprimatorn kommer en 20 kbm stor container att finnas uppställd i närheten av soprummet där pappersförpackningar och tidningar ska slängas. Containern töms/byts ut med jämna mellanrum.

Tack på förhand alla boende för ert tålamod.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
2024-05-16

Vårrensning

Tisdag den 21/5 kl 16:00 - 20:00 kommer kärl för grovsopor finnas på gården.

Det ni slänger måste få plats i kärlen.

Det är inte tillåtet att ställa något på marken, slänga elavfall eller farligt avfall.

Med vänlig hälsning

Styrelsen & Bredablick Förvaltning

2024-05-13

För närvarande pågår ett flertal projekt inom yttre miljö och sophantering

Som nämnts tidigare uppdaterar styrelsen i samarbete med Bredablick vår sophantering för att uppfylla nya krav från Stockholms stad. Vi har förslag och offerter från flera leverantörer av sophanteringslösningar. En slutlig lösning utarbetas med hänsyn till er medlemmar, samt kommun och SVOA. Målet är att så långt det går undvika matavfallskärl på gården.

Vår fastighet blir äldre och vissa element behöva bytas ut på grund av åldersslitage. Senast har vår stora sopcontainer med kompressor för kartonger rostat sönder och ersättas snarast med en ny efter nästan 20 år. Vissa delar av rulltrapporna behöver också bytas ut.

Vi uppskattar även om boende kan ha överseende med att bytet av förvaltning gjort att vissa aktiviteter försenats tillfälligt jämfört med föregående år. Det innefattar exempelvis skötsel av utekrukorna som förhandlas om. Nu har vi ett utmärkt tillfälle att omstrukturera, samt att öka kvaliteten och trivsel på gården långsiktigt. Miljön i rulltrapporna vid Karlaplan ska också göras mer trivsam med mer grönska. Specifikationer och krav på städning utarbetas på nytt.

Vi ser alla fram emot installationen av nya moderna mer användarvänliga inpasserings- och bokningssystemet med säkra taggar som inte går att kopiera lika lätt som de nuvarande. Och sist men inte minst uppdateras tvättstugan med en ny maskinpark.

Styrelsen

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!Vattenavstängning Valhallavägen 146 & 148 3/6 kl 07:00-11:00

Tvättstugan Planerat driftstopp

Nya tvättmaskiner kommer att installeras i tvättstugan vilket kommer innebära att tvättstugan kommer vara avstängd 3/6 – 6/6.

Vattenavstängning 3/6 kl 07:00-11:00

Vattnet måste stängas av under denna tid när tvättmaskinerna installeras.

Valhallavägen 146 & 148 berörs av denna vattenavstängning.

Tack för samarbete och förståelse!

Med vänlig hälsning
Bredablick Förvaltning

På gång

Inget just nu...