Logga in

Aktuellt

2021-07-23

Uppdatering gällande ventilationsarbetet

Ventilationsprojektet börjar nu löpa mot sitt slut. Återstår gör endast injustering, programmering av styren och åtgärdande av de lägenheter dit vi hittills inte lämnats tillträde. Detta arbete kommer att återupptas efter semestrarna.

Just nu är det sommaruppehåll i arbetet dels av naturlig anledning eftersom många av arbetarna har semester men också på grund av att Stadsbyggnadsnämnden efter påtryckningar från Medlemsinitiativet  utfärdat ett byggstopp för föreningen gällande ventilationsåtgärder. Byggstoppet gäller från och med den 21 juli och har överklagats till Länsstyrelsen. Eftersom beslutet om byggstoppet saknar grund räknar vi med att kunna återuppta arbetet igen efter semestrarna.

Energiförädling arbetar fortfarande med en mindre styrka på taken. Detta arbete rör dagvattenledningarna på taket. Dagvattenstammarna har tidigare relinats och nu åtgärdas sticken mellan dagvattenbrunnarna och stammen. Detta arbete var lämpligt att utföra nu i samband med att taken öppnats upp på flera ställen vid installation av nya takluckor.

2021-07-02

Protokollet från extrastämman 14 juni nu publicerad på hemsidan

Protokollet från exatrstämman finns att läsa här.

2021-06-27

Skalskyddet förbättrat från och med 1 juli

Med start den 1 juli kommer behörigheterna för samtliga taggar att programmeras om.

Detta innebär att alla boende efter detta kommer att ha tillgång till endast sin egen port och inte alla portar i föreningen, som idag. Alla kommer dock fortsatt att ha tillgång till de fyra huvudentréerna, flytthissen och tvättstugan,

Ni som hyr ett förråd i en annan port får automatiskt tillträde även dit. Ni som nyttjar barnvagnsrum i en annan port behöver höra av er till förvaltningskontoret för att få denna port tillagd på era taggar.

För att besöka vänner i andra portar hänvisas från och med den 1 juli till portkoden till respektive port.

2021-06-27

Det senaste numret av Fältposten finns nu på hemsidan

Fältposten nr 3 finns att läsa här.

2021-06-15

Rapport från extrastämman 2021-06-14

På extrastämman den 14 juni 2021 beslutade majoriteten av närvarande 76 medlemmar att man inte önskade en muntlig genomgång av den särskilda granskaren själv som var på plats. Stämman avslutades därmed.

Protokollet från extrastämman presenteras på hemsidan så snart det har justerats.

2021-06-14

Kom ihåg att begära länken till dagens extrastämma

Innan klckan 16 behöver du begära länken till dagens extrastämma för att vara säker på att denna kommer ut i tid till stämman.

Begär länken här.

2021-06-11

Information från Polisen - Varning för falska Poliser

Igår (2021-06-09) knackade två kvinnor, utklädda till poliser, på hemma hos en kvinna boendes i city. De falska poliserna påstod att det hade varit inbrott hos andra boende i huset och att de kom för att kontrollera så att kvinnan hade sina värdesaker kvar. När kvinnan visar sina smycken lyckas de falska poliserna förvilla henne och få med sig smyckena därifrån.

Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

Var noga med att kontrollera personen som ringer på dörren. Om personen säger sig vara polis kontakta 114 14 för att komma till växeln och där be att få ta reda på om det är en polis. Är det personal från någon annan myndighet eller företag ringer du deras växel. Be dem kontrollringa personens mobiltelefon för att bekräfta att det är rätt person som besöker dig.

2021-06-04

Ladda ned föreningens app och få information från föreningen direkt i telefonen

Föreningens app laddas ned från App-store eller Play-bytiken. När du har laddat ned appen kommer du att få nyheter från föreningen som pusch till telefonen och du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

2021-06-04

Välj hur du vill få din avi

Fastum lägger om från kvartalsavisering till månadsavisering. I samband med detta kan du välja hur du vill få din avi.

Läs mer på Fastums hemsida.

2021-05-31

Protokoll från ordinarie stämma 2021-05-18

Protokollet från stämman har nu justerat och finns publicerat på hemsidan.

Läs protokollet här.

2021-05-25

Styrelsen har nu konstituerat sig

Den nya styrelsen har igår konstituerat sig och uppdelningen av ansvarsområden framgår här.

2021-05-19

Borrning för ventilationsdon sker enligt avisering på Valhallavägen 148

Med anledning av att någon medlem i föreningen gått runt och satt upp lappar på grannarnas dörrar om att ingen borrning skall ske i grannens lägenhet vill vi å det bestämdaste uppmana denna person att snarast upphöra med detta!

Vi vill samtidigt påpeka för de som har fått denna lapp på dörren att denna inte har satts upp av föreningen och att arbete kommer att utföras enligt avisering från entreprenören. Det går mycket bra att ta bort denna lapp från dörren.

2021-05-18

Rapport från ordinarie föreningsstämma 2021-05-18

Den ordinarie föreningsstämman har nu genomförts, även detta år som poströstningsstämma.

En sammanfattande rapport från stämman finns nu att läsa på medlemssidorna och kommer även att delas ut i brevinkasten under morgondagen.

Styrelsen kommer att konstituera sig under nästa vecka. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Förvaltningskontoret så snart protokollet från stämman har justerats. Protokollet kommer samtidigt att läggas upp på hemsidan.

2021-05-15

Information angående den särskilda granskningsrapporten

All aktuell information gällande den särskilda granskningsrapporten finns på medlemssidorna.

Styrelsen
Brf Fältöversten

2021-05-12

Kallelse till extra föreningsstämma 2021-06-14

Rapporten från den särskilda granskningen har överlämnats till styrelsen och skall enligt lag presenteras vid en föreningsstämma. Denna stämma kommer att hållas den 14 juni 2021 där den Särskilda granskaren presenterar sin rapport.
Styrelsen kommer tillsammans med anlitade konsulter och experter kommentera den särskilda granskarens rapport och besvara frågor från medlemmarna.

Handlingarna till stämman kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 juni på Förvaltningskontoret.

Stämman genomförs digitalt med anledning av pandemin. För att delta i stämman måste du aktivt meddela ditt deltagande genom medlemssidorna eller på Förvaltningskontoret senast 16.00 samma dag. Länk till mötet skickas ut till den som anmält sig.

Dagodningen till mötet finns på medlemssidorna och har även delats ut till samtliga medlemmar.

2021-05-12

Upplysningar inför stämman har nu publicerats på hemsidan

Styrelsen har publicerat svar på de begäran om upplysning som har inkommit. Läs dessa på medlemssidorna.

Styrelsen har dessutom skickat ut en kommentar till det senaste utskicket från en anonym medlemsgrupp. Kommentarerna finns att läsa här.

Trevlig Kristi Himmelsfärd!

2021-05-10

Påminnelse om frågestund

Ikväll klockan 19.00 hålls frågestund med styrelsen inför stämman.

Logga in med länk på medlemssidorna för att delta.

2021-05-07

Ny skrift från styrelsen - Din röst är viktigare än någonsin

Styrelsen delar idag ut en skrift med några ord på vägen inför stämman den 18 maj. Skriften finns att läsa här..

I skriften svarar man bland annat på frågor och påståenden som har skickats ut från en mindre medlemsgrupp, sammanfattar året som varit och berättar om hur rapporten från den Särskilda granskningen kommer att hanteras. Rapporten har tyvärr inkommit för sent för att behandlas på ordinrie föreningsstämma och lämpar sig inte heller att behandlas på en poströstningsstämma. Styrelsen kommer därför att kalla till en digital extrastämma den 14 juni för behandling av denna.

Läs mer i skriften från styrelsen och på medlemssiodorna.

2021-05-04

Handlingarna till stämman finns nu på hemsidan

Handlingarna till stämman delas nu ut till samtliga hushåll. Handlingarna innefattar Årsredovisning, Bilagor till stämman och Röstningsformulär. 

Vill du få handlingarna tillsända dig till en annan adress, vänligen tag kontakt med förvaltningskontoret.

Handlingarna finns på medlemssidorna och där hittar du även länken för att kunna lämna din röst digitalt.

2021-05-03

Störningar på gården

På förekommen anledning vill vi förtydliga att det precis som i lägenheten inte heller på gården är tillåtet att störa sina grannar.
Det är tillåtet att grilla på gården men tänk på att inte störa dina grannar varken med hög musik eller högljudda fester och kalas.

Med tanke på att en pandemi fortfarande pågår vill vi samtidigt påminna om Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer om att hålla de sociala kontakterna nere till ett minimum.

 

2021-04-29

Appen i Android

Just nu är det driftstörningar i appen på Android. Den kommer förhoppningsvis att fungera igen nästa vecka.

Uppdatering: Förväntas vecka 18.

Uppdatering 29/4: Nu fungerar appen som vanligt på android. Dock har Google problem med vissa appar som använder Web viewer och appen går inte att öppna i vissa telefoner. Testa att göra alla tillgängliga uppdateringar på telefonen. Forhoppningsvis har Google löst detta problem inom kort.

2021-04-27

ComHem blir Tele2

Du behöver inte göra något
För dig som boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att du behöver göra något. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster
kommer att fungera som vanligt. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

Läs gärna mer här.

2021-04-26

Information från Polisen - Skydda dig mot bedrägerier

Den senaste tiden har många äldre personer utsatts för bedrägerier.
Det kan ske via telefon eller hembesök och gå till på olika sätt.

Läs gärna Polisens information om hur du skyddar dig mot bedrägerier.

2021-04-22

Välkommen till Brf Fältöverstens nya hemsida!

Styrelsen har under våren arbetat med att modernisera föreningens hemsida och även ta fram en app. Detta är nu klart och här är den!

Föreningens app laddar du ned i App Store resp Google play. Sök på Brf Fältöversten eller följ länken längre ned till höger.
Genom att ladda ned appen får du nyheter som kommer ut här under Aktuellt puschat till din telefon.

Inloggningsuppgifterna till medlemssidorna är de samma som till den gamla hemsidan. Saknar du dessa uppgifter, tag kontakt med Förvaltningskontoret.

All information från den gamla hemsidan har flyttats över till denna men ligger strukturerad på ett annat sätt. Har du svårt att hitta sök gärna med förstoringsglaset ovan eller titta igenom vår A-Ö som finns under "Om föreningen".

Sidan är ny och det finns alltid barnsjukdomar. Har du frågor eller synpunkter gällande sidan är du välkommen att kontakta oss på hemsida@brf-faltoversten.se.

2021-04-21

Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-04-22

Vi har ett par arbeten på gång i Fältöversten, i morgon torsdag 22/4.

Kvälls / nattarbete  på Joe & juice samt HM  från kl. 18,30 -21 då vi måste kapa rör som kan medföra oljud för boende under kortare sekvenser.
Kan då påverka lgh 152 A samt 150 C och B.

AMF Fastigheter
08-600 69 60
2021-04-20

Enkät ang belysningen på gården kommer ut i veckan

Styrelsen har under en tid sett över belysningen på gården. Det är mörkt och otryggt på flera ställen. En belysningskonsult har tagit fram ett förslag till föreningen som innebär att belysningsstolparna behålls och nya armaturer sätts på dessa samt att armaturer utanför entréerna byts ut.

Ett prov har satts upp på gångvägen mellan trapporna till Erik Dahlbergsallén och Värtavägen med två olika stolparmaturer. Denna enkät syftar till att samla in synpunkter dels om man upplever förbättring gentemot tidigare armaturer vad gäller ljusspridning och trygghetskänsla och även om man se skillnader mellan de två olika armaturerna vad gäller samma sak men även utseende, dels vilken armatur ni tycker passar in bäst på vår gård.

Till enkäten.

2021-04-14

Information från AMF - Störande arbete 2021-04-15

Håltagning kl. 09 från lgh 21 c ( bredvid barnvagnsrummet) ner tillsystembolaget.

Kan medföra oljud  för boende en kortare stund på ca 10 min om allt går väl.

 

Mvh
AMF Fastigheter
08- 600 69 60

2021-04-13

Ang tvillingabonnemang hos Telia

Telia har förändrat sin "mervärdestjänst" för tvillingabonnemang. Detta har tidigare ingått i det kollektiva avtalet men är inget Telia är bundna av.

Numera fakturerar Telia denna kostnad direkt till boende. Enligt Telia har information om detta gått ut till de boende som nyttjar denna tjänst men det verkar inte ha kommit fram.

Vil du avsluta tjänsten hör du av dig till Telia på 90 200. 

2021-04-12

Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-04-15

Kvälls / nattarbete på Joe & juice samt HM från kl. 18.30-21.00 då vi måste kapa rör som kan medföra oljud för boende under kortare sekvenser.
Kan då påverka bla port 152 A samt 150 C och B.

 
Mvh
AMF Fastigheter
08- 600 69 60

2021-04-09

Kostnad för Särskild granskning

Den första fakturan för den Särskilda granskningen av ventilationsprojektet har nu inkommit. 

Den uppgår till 395 tkr och är som sagt endast den första fakturan, avseende en dryg månads arbete. Rapporten levereras i mitten av april och drygt två veckors arbete återstår att fakturera.

Till dessa kostnader kommer även att tillkomma föreningens kostnader för advokatkostnader i samband med denna granskning.

Den "blygsamma kostnaden" kommer alltså att landa någon stans mellan 500-800 tusen kronor. Dessa pengar hade kunnat användas till många andra mer nödvändiga utgifter.

 

Styrelsen

2021-04-06

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 18 maj

Precis som förra året kommer årets ordinarie föreningsstämma 2021 att hållas med poströstning med anledning av de rådande restriktionerna pga. pandemin. Därmed anses en poströstningsstämma vara det mest demokratiska alternativet även i år.

Eftersom en minoritet på 10% av Föreningens medlemmar har begärt att en extrastämma ska genomföras har styrelsen – då minoriteten som begärt extra stämma för val av ny styrelse och valberedning motsatt att sig avvakta med den några veckor - av praktiska och ekonomiska skäl tidigarelagt ordinarie föreningsstämma så att den hålls inom utsatt tid för begärd extra stämma. För att tillgodose alla medlemmarnas intressen i detta fall har styrelsen och revisorerna ansträngt sig ytterligare för att få alla handlingar klara tidigare och istället för den 7 juni 2021 hålla den ordinarie föreningsstämman den 18 maj 2021.

Hela kallelsen inkl dagordning finns här.

2021-03-26

Avtalet med ComHem förlängs ett år

Vi har fått in en del frågor och påpekanden från boende om vad som gäller när avtalet med ComHem avslutas. Vi har förstått att det finns flera boende som har mer eller mindre nyligen tecknade avtal med ComHem och att man dessutom installerat extra uttag för att kunna se kabel-TV i fler rum.

För att ge alla möjlighet att i lugn och ro ställa om till Telia har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med ComHem ytterligare ett år. Det betyder att avtalet med ComHem löper ut först 30 juni 2022.

Anledningen till att avtalet med ComHem kommer att avslutas beror på att ComHem sedan i höstas inte längre levererar TV analogt. Det digitala utbud som ComHem levererar på kabel-TV-nätet är jämförbart med det Telia levererar och styrelsen ser ingen anledning till att ha två leverantörer av samma tjänst.

Vi vill passa på att uppmana alla att inte teckna nya avtal med ComHem under denna period, som sträcker sig längre än 30 juni 2022 och att förbereda sig för en övergång till Telia. Från och med den 1 juli 2022 kommer det inte finnas möjlighet att titta på Kabel-TV från ComHem och inte heller att använda egna tilläggstjänster från ComHem.

2021-03-19

Sommarpraktik

Styrelsen erbjuder i sommar 6-8 ungdomar mellan 15 och 19 år boende på Brf Fältöversten möjlighet att praktisera på Fastums fastighets- och trädgårdsverksamhet i föreningen under skolledigheten!

Gäller 3 veckors praktikarbete med antingen 6, 7  eller 8 timmas arbetsdagar.

Är du intresserad? Inkom med ansökningsbrev/mail + CV till Helene Sköld på helenerichardson_228@hotmail.com SENAST 12/4 där du uppger:

  • Ditt namn + ålder
  • Din adress på Fältöversten
  • Din sysselsättning under terminen (studier, praktik)
  • Kort beskrivning av dig som person
  • När på sommarlovet du kan praktisera: vecka 24-26, vecka 27-29 eller vecka 30-32
2021-02-27

Välkommen till portmöte!

Med anledning av pandemin hålls årets portmöten digitalt. Syftet med mötena är att alla medlemmar ska kunna få svar på frågor och funderingar direkt från ledamöter i styrelsen. Vid båda portmötena kommer tre styrelseledamöter att närvara.

Portmöten hålls:
- Onsdagen den 3 mars klockan 19.00-20.00
- Tisdagen den 9 mars klockan 19.00-20.00

Länkar till de virtuella portmöten finns på Medlemssidor som är den lösenordskyddade delen av hemsidan. För att kunna logga in på föreningens lösenordskyddade del av hemsidan krävs inloggningsuppgifter som Fastum tillhandahåller. 

2021-02-26

Fältposten nr 1, 2021 ute

Läs det senaste numret av Fältposten här.

2021-02-26

Årsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma kommer att vara den 7 juni 2021. Information om plats och tid för föreningsstämman kommer att ges längre fram.

Sista dag för inlämnande av motioner till ordinarieårsstämma är den 15 mars 2021 kl. 23.59. 

Undertecknade motioner kan lämnas till fastighetskontoret eller i brevlådan utanför förvaltningskontoret på gaveln av Valhallavägen 152A.

Tips till den som vill skriva motioner gavs i Fältposten Extra i februari 2015, se här https://brf-faltoversten.se/faltposten.  

Checklista för vad en motion ska innehålla:
- vad är det du vill förändra,
- hur ser situationen idag,
- eventuellt mer relevant bakgrundsfakta,
- vad det skulle innebära om din motion går igenom,
- använd att-satser (”jag yrkar att…”) som ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt,
- signatur med person- eller medlemsnummer.

Information från valberedningen
Valberedningen arbetar just nu med att ta fram förslag på ledamöter för förtroendeuppdrag till kommande verksamhetsår: styrelse, suppleanter, internrevisorer och valberedning. Förutom av valberedningen utskickade blanketter finns det färdiga blanketter på förvaltningskontoret. Du som föreslår en kandidat ska också fylla i ditt eget namn och lägenhetsnummer (1 till 571). Förslagen kan lämnas i brevlådan vid förvaltningskontoret eller mejlas till valberedningen på valberedningen@brf-faltoversten.se.
2021-02-25

Nytt avtal för TV och bredband

2015 fattade Föreningen ett beslut om att teckna avtal med Telia eftersom Telia hade det bästa erbjudandet till lägst pris. Även under upphandlingen genomförd under 2020 hade Telia det bästa och mest prisvärda marknadserbjudandet gällande TV- och bredbandstjänster.

ComHem har sedan 2015 varit en alternativ leverantör av TV- och bredbandstjänster till Föreningen men det gamla nätverket ägd av ComHem inte är längre aktuell för uppdatering pga. att det analoga TV-nätverket har nedlagts. Det finns bara ett fibernät i huset och därmed upphandlades det nya TV- och bredbandsavtalet utifrån användandet av det befintliga fibernätet. Det finns ingen intention att betala för underhåll av 2 nät för Föreningens 570 lägenheter. Därmed har det beslutats att ComHem kommer att tas bort som leverantör till kabel-TV-nätet den 31 maj 2021 av både praktiska och ekonomiska skäl. 

Med anledning av ovanstående har ett nytt 5-årsavtal tecknats med Telia. Avtalet träder i kraft fr o m 1 juli 2021 och gäller ett Triple-play paket som innebär ett grundutbud av TV-kanaler, bredbandshastighet på 250/250 och att nödvändig utrustning ingår i avtalet, dvs. TV-boxar och routers. De medlemmar som saknar Telias utrustning kan hämta ut det på förvaltningskontoret. Om er utrustning behöver bytas görs detta hos Telia. Om man skulle vilja få ett utökat TV-kanalutbud, högre internethastighet eller teknisk support kan det beställas genom Telias kundtjänst.

2021-02-24

Rapport från Svensk Ventilation

I en rapport utgiven av branschorganisationen Svensk Ventilation i februari 2021: ”Klimatkatalysatorn - Ventilationens nyckelroll för byggnaders energieffektivisering och folkhälsan” beskrivs på ett belysande sätt fördelar med moderna ventilationslösningar med värmeåtervinning som förväntas att bli ett lagkrav. Läs hela rapporten här på Föreningens hemsida under Medlemssidor/Ventilationsprojektet alternativt direkt på Svensk Ventilations webbsida.

2021-02-03

Avstängning av trappa mot Erik Dahlbergsallén

AMF felsöker och åtgärdar tätskiktet i trappan mot Erik Dahlbergsllén. Trappan kommer att vara avstängd från den 8 februari till och med mitten av mars.