Logga in

Aktuellt

2021-05-12

Kallelse till extra föreningsstämma 2021-06-14

Rapporten från den särskilda granskningen har överlämnats till styrelsen och skall enligt lag presenteras vid en föreningsstämma. Denna stämma kommer att hållas den 14 juni 2021 där den Särskilda granskaren presenterar sin rapport.
Styrelsen kommer tillsammans med anlitade konsulter och experter kommentera den särskilda granskarens rapport och besvara frågor från medlemmarna.

Handlingarna till stämman kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 juni på Förvaltningskontoret.

Stämman genomförs digitalt med anledning av pandemin. För att delta i stämman måste du aktivt meddela ditt deltagande genom medlemssidorna eller på Förvaltningskontoret senast 16.00 samma dag. Länk till mötet skickas ut till den som anmält sig.

Dagodningen till mötet finns på medlemssidorna och har även delats ut till samtliga medlemmar.

2021-05-12

Upplysningar inför stämman har nu publicerats på hemsidan

Styrelsen har publicerat svar på de begäran om upplysning som har inkommit. Läs dessa på medlemssidorna.

Styrelsen har dessutom skickat ut en kommentar till det senaste utskicket från en anonym medlemsgrupp. Kommentarerna finns att läsa här.

Trevlig Kristi Himmelsfärd!

2021-05-10

Påminnelse om frågestund

Ikväll klockan 19.00 hålls frågestund med styrelsen inför stämman.

Logga in med länk på medlemssidorna för att delta.

2021-05-07

Ny skrift från styrelsen - Din röst är viktigare än någonsin

Styrelsen delar idag ut en skrift med några ord på vägen inför stämman den 18 maj. Skriften finns att läsa här..

I skriften svarar man bland annat på frågor och påståenden som har skickats ut från en mindre medlemsgrupp, sammanfattar året som varit och berättar om hur rapporten från den Särskilda granskningen kommer att hanteras. Rapporten har tyvärr inkommit för sent för att behandlas på ordinrie föreningsstämma och lämpar sig inte heller att behandlas på en poströstningsstämma. Styrelsen kommer därför att kalla till en digital extrastämma den 14 juni för behandling av denna.

Läs mer i skriften från styrelsen och på medlemssiodorna.

2021-05-04

Handlingarna till stämman finns nu på hemsidan

Handlingarna till stämman delas nu ut till samtliga hushåll. Handlingarna innefattar Årsredovisning, Bilagor till stämman och Röstningsformulär. 

Vill du få handlingarna tillsända dig till en annan adress, vänligen tag kontakt med förvaltningskontoret.

Handlingarna finns på medlemssidorna och där hittar du även länken för att kunna lämna din röst digitalt.

2021-05-03

Störningar på gården

På förekommen anledning vill vi förtydliga att det precis som i lägenheten inte heller på gården är tillåtet att störa sina grannar.
Det är tillåtet att grilla på gården men tänk på att inte störa dina grannar varken med hög musik eller högljudda fester och kalas.

Med tanke på att en pandemi fortfarande pågår vill vi samtidigt påminna om Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer om att hålla de sociala kontakterna nere till ett minimum.

 

2021-04-29

Appen i Android

Just nu är det driftstörningar i appen på Android. Den kommer förhoppningsvis att fungera igen nästa vecka.

Uppdatering: Förväntas vecka 18.

Uppdatering 29/4: Nu fungerar appen som vanligt på android. Dock har Google problem med vissa appar som använder Web viewer och appen går inte att öppna i vissa telefoner. Testa att göra alla tillgängliga uppdateringar på telefonen. Forhoppningsvis har Google löst detta problem inom kort.

2021-04-27

ComHem blir Tele2

Du behöver inte göra något
För dig som boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att du behöver göra något. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster
kommer att fungera som vanligt. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

Läs gärna mer här.

2021-04-26

Information från Polisen - Skydda dig mot bedrägerier

Den senaste tiden har många äldre personer utsatts för bedrägerier.
Det kan ske via telefon eller hembesök och gå till på olika sätt.

Läs gärna Polisens information om hur du skyddar dig mot bedrägerier.

2021-04-22

Välkommen till Brf Fältöverstens nya hemsida!

Styrelsen har under våren arbetat med att modernisera föreningens hemsida och även ta fram en app. Detta är nu klart och här är den!

Föreningens app laddar du ned i App Store resp Google play. Sök på Brf Fältöversten eller följ länken längre ned till höger.
Genom att ladda ned appen får du nyheter som kommer ut här under Aktuellt puschat till din telefon.

Inloggningsuppgifterna till medlemssidorna är de samma som till den gamla hemsidan. Saknar du dessa uppgifter, tag kontakt med Förvaltningskontoret.

All information från den gamla hemsidan har flyttats över till denna men ligger strukturerad på ett annat sätt. Har du svårt att hitta sök gärna med förstoringsglaset ovan eller titta igenom vår A-Ö som finns under "Om föreningen".

Sidan är ny och det finns alltid barnsjukdomar. Har du frågor eller synpunkter gällande sidan är du välkommen att kontakta oss på hemsida@brf-faltoversten.se.

2021-04-21

Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-04-22

Vi har ett par arbeten på gång i Fältöversten, i morgon torsdag 22/4.

Kvälls / nattarbete  på Joe & juice samt HM  från kl. 18,30 -21 då vi måste kapa rör som kan medföra oljud för boende under kortare sekvenser.
Kan då påverka lgh 152 A samt 150 C och B.

AMF Fastigheter
08-600 69 60
2021-04-20

Enkät ang belysningen på gården kommer ut i veckan

Styrelsen har under en tid sett över belysningen på gården. Det är mörkt och otryggt på flera ställen. En belysningskonsult har tagit fram ett förslag till föreningen som innebär att belysningsstolparna behålls och nya armaturer sätts på dessa samt att armaturer utanför entréerna byts ut.

Ett prov har satts upp på gångvägen mellan trapporna till Erik Dahlbergsallén och Värtavägen med två olika stolparmaturer. Denna enkät syftar till att samla in synpunkter dels om man upplever förbättring gentemot tidigare armaturer vad gäller ljusspridning och trygghetskänsla och även om man se skillnader mellan de två olika armaturerna vad gäller samma sak men även utseende, dels vilken armatur ni tycker passar in bäst på vår gård.

Till enkäten.

2021-04-14

Information från AMF - Störande arbete 2021-04-15

Håltagning kl. 09 från lgh 21 c ( bredvid barnvagnsrummet) ner tillsystembolaget.

Kan medföra oljud  för boende en kortare stund på ca 10 min om allt går väl.

 

Mvh
AMF Fastigheter
08- 600 69 60

2021-04-13

Ang tvillingabonnemang hos Telia

Telia har förändrat sin "mervärdestjänst" för tvillingabonnemang. Detta har tidigare ingått i det kollektiva avtalet men är inget Telia är bundna av.

Numera fakturerar Telia denna kostnad direkt till boende. Enligt Telia har information om detta gått ut till de boende som nyttjar denna tjänst men det verkar inte ha kommit fram.

Vil du avsluta tjänsten hör du av dig till Telia på 90 200. 

2021-04-12

Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-04-15

Kvälls / nattarbete på Joe & juice samt HM från kl. 18.30-21.00 då vi måste kapa rör som kan medföra oljud för boende under kortare sekvenser.
Kan då påverka bla port 152 A samt 150 C och B.

 
Mvh
AMF Fastigheter
08- 600 69 60

2021-04-09

Kostnad för Särskild granskning

Den första fakturan för den Särskilda granskningen av ventilationsprojektet har nu inkommit. 

Den uppgår till 395 tkr och är som sagt endast den första fakturan, avseende en dryg månads arbete. Rapporten levereras i mitten av april och drygt två veckors arbete återstår att fakturera.

Till dessa kostnader kommer även att tillkomma föreningens kostnader för advokatkostnader i samband med denna granskning.

Den "blygsamma kostnaden" kommer alltså att landa någon stans mellan 500-800 tusen kronor. Dessa pengar hade kunnat användas till många andra mer nödvändiga utgifter.

 

Styrelsen

2021-04-06

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 18 maj

Precis som förra året kommer årets ordinarie föreningsstämma 2021 att hållas med poströstning med anledning av de rådande restriktionerna pga. pandemin. Därmed anses en poströstningsstämma vara det mest demokratiska alternativet även i år.

Eftersom en minoritet på 10% av Föreningens medlemmar har begärt att en extrastämma ska genomföras har styrelsen – då minoriteten som begärt extra stämma för val av ny styrelse och valberedning motsatt att sig avvakta med den några veckor - av praktiska och ekonomiska skäl tidigarelagt ordinarie föreningsstämma så att den hålls inom utsatt tid för begärd extra stämma. För att tillgodose alla medlemmarnas intressen i detta fall har styrelsen och revisorerna ansträngt sig ytterligare för att få alla handlingar klara tidigare och istället för den 7 juni 2021 hålla den ordinarie föreningsstämman den 18 maj 2021.

Hela kallelsen inkl dagordning finns här.

2021-03-26

Avtalet med ComHem förlängs ett år

Vi har fått in en del frågor och påpekanden från boende om vad som gäller när avtalet med ComHem avslutas. Vi har förstått att det finns flera boende som har mer eller mindre nyligen tecknade avtal med ComHem och att man dessutom installerat extra uttag för att kunna se kabel-TV i fler rum.

För att ge alla möjlighet att i lugn och ro ställa om till Telia har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med ComHem ytterligare ett år. Det betyder att avtalet med ComHem löper ut först 30 juni 2022.

Anledningen till att avtalet med ComHem kommer att avslutas beror på att ComHem sedan i höstas inte längre levererar TV analogt. Det digitala utbud som ComHem levererar på kabel-TV-nätet är jämförbart med det Telia levererar och styrelsen ser ingen anledning till att ha två leverantörer av samma tjänst.

Vi vill passa på att uppmana alla att inte teckna nya avtal med ComHem under denna period, som sträcker sig längre än 30 juni 2022 och att förbereda sig för en övergång till Telia. Från och med den 1 juli 2022 kommer det inte finnas möjlighet att titta på Kabel-TV från ComHem och inte heller att använda egna tilläggstjänster från ComHem.

2021-03-19

Sommarpraktik

Styrelsen erbjuder i sommar 6-8 ungdomar mellan 15 och 19 år boende på Brf Fältöversten möjlighet att praktisera på Fastums fastighets- och trädgårdsverksamhet i föreningen under skolledigheten!

Gäller 3 veckors praktikarbete med antingen 6, 7  eller 8 timmas arbetsdagar.

Är du intresserad? Inkom med ansökningsbrev/mail + CV till Helene Sköld på helenerichardson_228@hotmail.com SENAST 12/4 där du uppger:

  • Ditt namn + ålder
  • Din adress på Fältöversten
  • Din sysselsättning under terminen (studier, praktik)
  • Kort beskrivning av dig som person
  • När på sommarlovet du kan praktisera: vecka 24-26, vecka 27-29 eller vecka 30-32
2021-02-27

Välkommen till portmöte!

Med anledning av pandemin hålls årets portmöten digitalt. Syftet med mötena är att alla medlemmar ska kunna få svar på frågor och funderingar direkt från ledamöter i styrelsen. Vid båda portmötena kommer tre styrelseledamöter att närvara.

Portmöten hålls:
- Onsdagen den 3 mars klockan 19.00-20.00
- Tisdagen den 9 mars klockan 19.00-20.00

Länkar till de virtuella portmöten finns på Medlemssidor som är den lösenordskyddade delen av hemsidan. För att kunna logga in på föreningens lösenordskyddade del av hemsidan krävs inloggningsuppgifter som Fastum tillhandahåller. 

2021-02-26

Fältposten nr 1, 2021 ute

Läs det senaste numret av Fältposten här.

2021-02-26

Årsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma kommer att vara den 7 juni 2021. Information om plats och tid för föreningsstämman kommer att ges längre fram.

Sista dag för inlämnande av motioner till ordinarieårsstämma är den 15 mars 2021 kl. 23.59. 

Undertecknade motioner kan lämnas till fastighetskontoret eller i brevlådan utanför förvaltningskontoret på gaveln av Valhallavägen 152A.

Tips till den som vill skriva motioner gavs i Fältposten Extra i februari 2015, se här https://brf-faltoversten.se/faltposten.  

Checklista för vad en motion ska innehålla:
- vad är det du vill förändra,
- hur ser situationen idag,
- eventuellt mer relevant bakgrundsfakta,
- vad det skulle innebära om din motion går igenom,
- använd att-satser (”jag yrkar att…”) som ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt,
- signatur med person- eller medlemsnummer.

Information från valberedningen
Valberedningen arbetar just nu med att ta fram förslag på ledamöter för förtroendeuppdrag till kommande verksamhetsår: styrelse, suppleanter, internrevisorer och valberedning. Förutom av valberedningen utskickade blanketter finns det färdiga blanketter på förvaltningskontoret. Du som föreslår en kandidat ska också fylla i ditt eget namn och lägenhetsnummer (1 till 571). Förslagen kan lämnas i brevlådan vid förvaltningskontoret eller mejlas till valberedningen på valberedningen@brf-faltoversten.se.
2021-02-25

Nytt avtal för TV och bredband

2015 fattade Föreningen ett beslut om att teckna avtal med Telia eftersom Telia hade det bästa erbjudandet till lägst pris. Även under upphandlingen genomförd under 2020 hade Telia det bästa och mest prisvärda marknadserbjudandet gällande TV- och bredbandstjänster.

ComHem har sedan 2015 varit en alternativ leverantör av TV- och bredbandstjänster till Föreningen men det gamla nätverket ägd av ComHem inte är längre aktuell för uppdatering pga. att det analoga TV-nätverket har nedlagts. Det finns bara ett fibernät i huset och därmed upphandlades det nya TV- och bredbandsavtalet utifrån användandet av det befintliga fibernätet. Det finns ingen intention att betala för underhåll av 2 nät för Föreningens 570 lägenheter. Därmed har det beslutats att ComHem kommer att tas bort som leverantör till kabel-TV-nätet den 31 maj 2021 av både praktiska och ekonomiska skäl. 

Med anledning av ovanstående har ett nytt 5-årsavtal tecknats med Telia. Avtalet träder i kraft fr o m 1 juli 2021 och gäller ett Triple-play paket som innebär ett grundutbud av TV-kanaler, bredbandshastighet på 250/250 och att nödvändig utrustning ingår i avtalet, dvs. TV-boxar och routers. De medlemmar som saknar Telias utrustning kan hämta ut det på förvaltningskontoret. Om er utrustning behöver bytas görs detta hos Telia. Om man skulle vilja få ett utökat TV-kanalutbud, högre internethastighet eller teknisk support kan det beställas genom Telias kundtjänst.

2021-02-24

Rapport från Svensk Ventilation

I en rapport utgiven av branschorganisationen Svensk Ventilation i februari 2021: ”Klimatkatalysatorn - Ventilationens nyckelroll för byggnaders energieffektivisering och folkhälsan” beskrivs på ett belysande sätt fördelar med moderna ventilationslösningar med värmeåtervinning som förväntas att bli ett lagkrav. Läs hela rapporten här på Föreningens hemsida under Medlemssidor/Ventilationsprojektet alternativt direkt på Svensk Ventilations webbsida.

2021-02-03

Avstängning av trappa mot Erik Dahlbergsallén

AMF felsöker och åtgärdar tätskiktet i trappan mot Erik Dahlbergsllén. Trappan kommer att vara avstängd från den 8 februari till och med mitten av mars.

2021-01-13

Information från AMF

Kahls kaffebutik byggs om under vecka 2 och 3. 
Störande arbete kan förekomma mellan klockan 08.00-10.00 vardagar.

Mvh
AMF Fastigheter
08-600 69 60
 

2021-01-11

Trappan mot Erik Dahlbergsallén avstängd vecka 2

AMF byter tätskikt och brunn i den nedre delen av trappan. Det kommer att vara svårt att passera.

2020-12-21

Extra hämtning av sopor i julhelgen

Den 23 december ställs extra kärl för julpapper och glas ut på gården. Dessa kärl står kvar till den 28 december.

Vänligen släng ert julpapper och glas i dessa kärl under den period kärlen finns på plats för att inte överbelasta de vanliga kärlen.
Var också noga med att stänga locken på kärlen så att vi inte får papper över hela gården. Skulle kärlen vara fulla, vänligen släng i de vanliga kärlen eller vänta med att kasta soporna tills efter tömning.

2020-12-17

Till alla medlemmar

Några medlemmar har återigen delat ut en skrift med kritik mot styrelsens arbete. Påståendena och kritiken anser vi ogrundade. 

På en punkt kan vi hålla med avsändarna och det att är stämmobeslut ska respekteras. Stämman har valt oss att som styrelse förvalta föreningen fram till nästa årsstämma. 

Alla vi i styrelsen vet vilket ansvar vi har som sysslomän och gör vårt bästa för alla föreningsmedlemmar. Det vore därför bra om alla medlemmar respekterade stämmobeslutet att utse oss. Styrelsen kunde då koncentrera sig på arbetsuppgifterna och inte behöva lägga oproportionerlig tid på att freda sig mot allmänna utskick med påståenden och synpunkter på vårt arbete. 

Vi tar gärna en seriös diskussion och debatt om styrelsearbetet men forumet för detta är föreningsstämman.

2020-12-16

Förvaltningskontoret håller stängt mellan den 24 december och den 10 januari

Förvaltningskontoret öppnar igen den 11 januari.
ServiceCenter håller öppet som vanligt, alla helgfria vardagar och nås på telefon 90 220.

God Jul och Gott Nytt År!
 

2020-12-14

Vattenavstängning torsdagen den 17 december

Vattnet kommer att vara avstängt i hela föreningen den 17 december mellan klockan 10.00-13.00 med anledning av felsökning av systemet.

Kom ihåg att tappa upp en hink att spola med eller en tillbringare för att kunna dricka vatten eller laga mat, innan avstängningen.

2020-12-11

Fältposten nr 4 ute

Läs Fältposten nr 4

2020-12-11

Håltagning och sågning Erik Dahlbergsallén

Vi ska påbörja renovering av en lokal mot Erik Dahlbergsallén, fd Subway. 
 
Det kommer ske håltagning och sågning onsdag 16/12 med eventuellt störande ljud genom bjälklag. Svårt att veta om det låter upp till boende när det lokalen ligger under gårdsplan.
 
 
Mvh
AMF Fastigheter
08-600 69 60
2020-11-19

Rengöring av rulltrapporna

Mellan den 25-27 november rengörs rulltrapporna av Thyssen Krupp.
Detta kan innebära vissa driftstörningar.