Logga in

Aktuellt

2024-05-24

Viktig info

På årsstämman användes vita dosor för att rösta. Om någon fått med sig en sådan dosa hem, vänligen återlämna denna i brevlådan utanför förvaltningskontoret.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

2024-05-18

Här kastas pappersavfallet

Den trasiga komprimatorn för pappersförpackningar och tidningar måste bytas ut. Ny komprimator beräknas vara på plats om ca fyra veckor.

Under tiden vi väntar på den nya komprimatorn kommer en 20 kbm stor container att finnas uppställd i närheten av soprummet där pappersförpackningar och tidningar ska slängas. Containern töms/byts ut med jämna mellanrum.

Tack på förhand alla boende för ert tålamod.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
2024-05-16

Vårrensning

Tisdag den 21/5 kl 16:00 - 20:00 kommer kärl för grovsopor finnas på gården.

Det ni slänger måste få plats i kärlen.

Det är inte tillåtet att ställa något på marken, slänga elavfall eller farligt avfall.

Med vänlig hälsning

Styrelsen & Bredablick Förvaltning

2024-05-13

För närvarande pågår ett flertal projekt inom yttre miljö och sophantering

Som nämnts tidigare uppdaterar styrelsen i samarbete med Bredablick vår sophantering för att uppfylla nya krav från Stockholms stad. Vi har förslag och offerter från flera leverantörer av sophanteringslösningar. En slutlig lösning utarbetas med hänsyn till er medlemmar, samt kommun och SVOA. Målet är att så långt det går undvika matavfallskärl på gården.

Vår fastighet blir äldre och vissa element behöva bytas ut på grund av åldersslitage. Senast har vår stora sopcontainer med kompressor för kartonger rostat sönder och ersättas snarast med en ny efter nästan 20 år. Vissa delar av rulltrapporna behöver också bytas ut.

Vi uppskattar även om boende kan ha överseende med att bytet av förvaltning gjort att vissa aktiviteter försenats tillfälligt jämfört med föregående år. Det innefattar exempelvis skötsel av utekrukorna som förhandlas om. Nu har vi ett utmärkt tillfälle att omstrukturera, samt att öka kvaliteten och trivsel på gården långsiktigt. Miljön i rulltrapporna vid Karlaplan ska också göras mer trivsam med mer grönska. Specifikationer och krav på städning utarbetas på nytt.

Vi ser alla fram emot installationen av nya moderna mer användarvänliga inpasserings- och bokningssystemet med säkra taggar som inte går att kopiera lika lätt som de nuvarande. Och sist men inte minst uppdateras tvättstugan med en ny maskinpark.

Styrelsen

2024-05-11

Vilseledande information distribuerad till utvalda boende

Ett utskick signerat av Peter Rydås har blivit distribuerat bland utvalda boende. Detta utskick innehåller ett ganska selektivt urval från SSBFs senaste yttrande gällande Brf Koppartältet. Selektionen är gjort på ett sådant sätt att den skapar fullständigt vilseledande uppfattning om SSBFs yttrande.

SSBFs yttrande i sin helhet finns i Viktiga Dokument.

Styrelsen

2024-05-08

Tvättstugan och inpasseringssystem

Vi har beställt ny, mer energieffektiv maskinell utrustning till tvättstugan som planeras att levereras den första veckan i juni. Tvättstugan kommer då att hållas stängd i tre dagar för utbyte/installation - vi meddelar exakt datum i god tid innan.

Vi har också beställt ett modernt inpasseringssystem från Steplock (se www.steplockaccess.se) som är mer flexibelt än vårt gamla Aptus-system och har säkra (ej kopierbara) taggar. Det kommer att vara lika enkelt för oss att använda som det gamla systemet men kommer att ha fler möjligheter för de som vill mer. Installation kommer att ske efter den vanligaste semesterperioden, i september.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

2024-04-04

Nya förvaltaren på plats

Den 2 april tillträdde Brf Fältöverstens nya förvaltare sitt uppdrag.

Nya förvaltaren heter Sofie Göthe och kommer närmast från Fastighetsägarnas Service.

Vi hälsar Sofie välkommen till oss och önskar henne lycka till.

Styrelsen

2024-03-13

Problem med Aptus-portalen

På senare tid har våra boende fått vidkännas upprepade digitala störningar hos vår leverantör av digitala tjänster, Aptus.

Aptus används för inpassering via föreningens huvudingångar från Karlaplan och Valhallavägen och även för bokning av tvättstuga och gästlägenhet. När systemet för inpassering krånglar, drabbas följaktligen även bokningsfunktionerna.

Aptus är ett gammalt system som så snart som möjligt kommer att bytas ut till ett modernare, där exempelvis samtliga boendes namn ryms på samma enhet. Idag är namnen uppdelade på två enheter, för att undvika problem som ändå uppstår en kort tid efter varje gång systemet startas om.

Det framtida passersystemet kommer att vara separerat från bokningsfunktionerna till tvättstuga och gästlägenhet.

Vi är väl medvetna om alla olägenheter det gamla Aptus-systemet för närvarande förorsakar och trots ihärdigt arbete med att felsöka och försöka åtgärda brister har det den senaste tiden varit återkommande fel och problem utan att systemleverantörerna helt kunnat avhjälpa dessa.

Styrelsen arbetar med att ta fram alternativ på nya moderna system som ska installeras så snart lämpligt system och leverantör valts ut.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2024-02-22

Sista dag för motioner 29 februari

I år är sista dag för inlämning av motioner till 2024 års ordinarie föreningsstämma den 29 februari. Motioner skickas undertecknade till styrelsen@brf-faltoversten.se och/eller lämnas i brevlådan till förvaltningskontoret. Tid för stämman meddelas inom ett par veckor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2024-02-11

Säkerhet och tryggt boende

Kära boende,

Hoppas denna information hittar fram till er via våra informationsvägar. Som väl knappast undgått någon har vi en ovanligt ihållande vinter med hastigt växlande väderlek med hela spektrumet från snötäckta gator och parker till barmark och fågelkvitter. Jag ber om några minuter av din tid för att dela några tankar och påminnelser.

Först och främst, låt oss njuta av den trots allt vackra årstiden, med allt vad den innebär för vår fastighet och våra hus. När vädret skiftar från snö och minusgrader till sol och plusgrader får värmesystem och värmeslingor ibland svårt att hänga med. Det betyder att det även i fortsättningen kommer att förekomma fördröjningar i justeringar av temperaturen, såväl inomhus som utomhus. Vår nye förvaltare gör sitt bästa för att detta ska fungera så bra som möjligt med hänsyn tagen till de tekniska förutsättningarna.

Målet är att oavsett årstid kunna erbjuda en trygg och trivsam boendemiljö i Brf Fältöversten och jag vill beröra ett för oss alla angeläget ämne – vår gemensamma säkerhet.

Under veckan har vi haft besök av brandkåren och diskuterat vår fastighet och olika aspekter av brandskydd och utrustning. Vi kommer att inhämta ytterligare fakta om vad som gäller för just vår fastighet eftersom vissa regler i brandskyddet ändras och föreningen är i behov av en uppdaterad plan för brandskydd, utrymningsvägar och utrustning. De gemensamma gårdarna är till för att alla som bor här ska kunna njuta av dem, och vi strävar efter att hålla alla gemensamma ytor vackra och funktionella samtidigt som kontinuerligt underhåll och löpande uppgradering är en nödvändighet, bland annat för att tillmötesgå de säkerhetskrav vi är skyldiga att uppfylla.

Brandsäkerhet är en grundförutsättning för ett tryggt boende. Jag vill därför påminna er om vikten att regelbundet kontrollera era brandvarnare och se till att de fungerar. En rekommendation är också att ni har brandfilt och brandsläckare lättillgängliga i era hem. Det är viktigt att ha en plan för hur man evakuerar bostaden snabbt och säkert i händelse av brand.

Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter från föreningens boende på hur vi tillsammans kan öka säkerheten. Tack för att ni alla samarbetar i denna viktiga fråga.

Med vänliga hälsningar

Mats Fincke
Ordförande

2024-01-31

Föreningen behöver dig!

Glöm inte att anmäla ditt intresse senast den 15 februari.

Valberedningen@brf-fältöversten.se

Välkommen hälsar Valberedningen 

 
2024-01-18

Bredablick Förvaltning Stockholm Informerar

Team Bredablick inför uppstarten på BRF Fältöversten: Från vänster; Murre, Lars, Sofia, Estelle, John-Erik, Majalis, Dennis, Sami

Vi är lite drygt en vecka in i vårt uppdrag i skrivande stund och jag tänkte ta tillfället i akt och dela lite tankar kring uppstart och framtid. Vi är ”taggade” inför uppgiften att leverera förvaltning till er de närmaste åren, och vårt solklara mål är att ni ska komma att uppleva en leverans i världsklass!

Att komma in som ny leverantör är alltid förenat med olika utmaningar. Man är som boende van vid att det fungerat på ett visst sätt, och oron finns att allt ska bli annorlunda och kanske till det sämre. 

Vår utmaning har varit att ”tanka ur” fastighetsspecifika behov och funktioner ur den avgående förvaltaren, vilket inte varit helt igenom friktionsfritt. 

Er fastighet är (som alla fastigheter) unik, och det finns en hel del att sätta sig in i för personalen som ska ta över. Problem som uppstår, fastighetsfunktioner som har krävt särskild handpåläggning osv har alltid en viss inkörningstid, och vi gör allt vi kan för att komma in i rutinerna och lära oss så snabbt det bara är möjligt. Vi är en god bit på väg och vi är säkra på att vi kommer kunna leverera en hög kvalitet till er på BRF Fältöversten, och vi ber om lite överseende med initialt ”gnissel”. 

För er som märkt av störningar i vår felanmälan under uppstarten, så kan jag meddela att den planerade flytten av kundtjänst till Stockholm nu är utförd och är i gång den här veckan. Detta skall medföra att vi har korta svarstider och snabbare hantering av ärenden från och med nu! 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och åsikter som kan göra vår leverans ännu bättre, tveka inte att komma in med era ärenden och titta gärna in på våra öppettider och hälsa på personalen.

Med vänlig hälsning, 

Lars Brintler

Regionchef Bredablick Stockholm

2024-01-04

Bygglov för de tidigare svartbyggda 12 fläkthusen på Valhallavägshusets tak

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov i efterhand för de tidigare svartbyggda 12 fläkthusen på Valhallavägshusets tak. Detta efter att föreningen tillsatt en oberoende kontrollansvarig som godkänts av myndigheterna.

Det är gynnsamt för ventilationsprojektets fortsatta utredning och val av system för ventilation och energiåtervinning.

Beslutet innebär inte att den tidigare gjorda FTX-installationen på något sätt är godkänd.

Styrelsen

2023-12-24

God Jul och Gott Nytt År!

... önskar

Styrelsen

 

 

2023-12-14

Balkongreparationer senareläggs

Medlemmar med adress Valhallavägen 148 D-E-F vars balkonger inte godkänts i besiktningen har fått aviseringar om skrotning och/eller reparation av balkongerna med början den 18 december. Även några boende med godkända balkonger på Valhallavägen 148 D-E-F har aviserats. Det senare beror på att visst arbete med skadade balkonger endast kan utföras från balkongen över eller under den skadade balkongen. Allt beror på ett missförstånd mellan bostadsrättsföreningen och Fastum.

Att åtgärda underkända balkonger är viktigt ur säkerhetssynpunkt men givetvis behöver de som berörs få mer tid än några dagar på sig att förbereda sig för besöket och dessutom är veckan innan jul inte någon lämplig tidpunkt.

Alla som fått avisering om åtgärder på balkongerna med början den 18 december kan alltså bortse från meddelandet. Nytt datum meddelas inom kort med längre tid för de berörda att förbereda sig.
Fastum gör ett nytt utskick i morgon till berörda med återkallande.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som den för tidiga aviseringen medfört.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

2023-12-11

Uppdatering gällande besiktning av fönster den 18/1

Styrelsen efterfrågar fortfarande att fler medlemmar anmäler sig till fönsterbesiktningen för att kunna få ett bra underlag. 

I tidigare texten stod dessvärre fel mailadress till förvaltaren – rätt adress är: estelle.johansson@bredablickgruppen.se 

Vi behöver 30 lägenheter gärna högt upp i fasaderna med olika fönstertyper i alla väderstreck.

Ni som vill medverka och ge besked redan nu kan meddela till: styrelsen@brf-faltoversten.se eller till vår nya förvaltare estelle.johansson@bredablickgruppen.se.

Styrelsen

2023-12-11

Information från Bredablick

Ett brev (ladda ner här) från Bredablick kommer att distribueras tillsammans med er avier. Men för er information så vill vi dela detta redan nu.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-12-08

Kalla element

De medlemmar som har kalla element ska felanmäla till förvaltaren som då undersöker och luftar berört element.

Kostnaden tas av föreningen som tidigare tills vidare. Det har genomförts ändringar i värmesystemet och fler ändringar kommer att genomföras till våren.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-12-05

Desinformation på sociala medier

Det pågår systematisk desinformation på sociala medier i Brf Fältöversten om ventilationsprojektet FTX.

Senaste påståendet är att Stadsbyggnadskontoret inte överklagat ett upphävt användningsförbud av samma FTX-anläggning i Brf Koppartältet som olagligt installerats i Brf Fältöversten, vilket därmed skulle vunnit laga kraft. Detta stämmer absolut inte.

Det Stadsbyggnadskontoret valt att inte överklaga är användningsförbud av bostäderna i Koppartältet i avvaktan på beslut om FTX-anläggningen som Länsstyrelsen redan fastslagit har omfattande brister i brandskyddet och inte uppfyller föreskrifter i Boverkets byggregler. Någon slutlig prövning av FTX-installationen i Koppartältet har ännu inte gjorts av Länsstyrelsen och följaktligen finns heller inget att överklaga i det fallet.

Allt i detta ärende finns sedan en tid tillbaka anslaget på medlemssidorna på föreningens hemsida under ”Information från styrelsen” och ”Viktiga dokument”. Bara att läsa innantill.

Med vänliga hälsingar

Styrelsen