Logga in

Aktuellt

2022-01-14

Uppdaterad information om byte av handdukstorkar på Valhallavägen

Arbetet med byte av handdukstorkarna skulle ha startat den 10 januari. Så har inte kunnat ske eftersom materialleveranserna är försenade. Arbetet kommer istället att börja den 21 februari.

Läs gärna med på medlemssidorna under Projekt.

2022-01-14

Uppdatering gällande ventilationsprojektet

Ni har alla fått en kopia av Stadsbyggnadskontorets preliminära bedömning av "Återkoppling efter genomfört besiktning avseende uppförande av teknikrum på vind/tak på fastigheten Fältöversten 8" genom utdelning från boende i föreningen.
Med anledning av detta meddelande från SBK vill vi förtydliga och försöka besvara eventuella frågor som kan ha uppstått.

  *   Bara fläktarna på Valhallavägen 146-148 berörs av SBKs skrivelse. Övriga hus har fläktrum på taken, där fläktarna står.
  *   Teknikrum, eller ventilationstorn som dessa benämns som, är inte bygglovspliktiga.

För er som inte sett denna skrivelse från SBK handlar den om att man anser att föreningen behöver bygglov för att byta ut gamla fläktar mot nya på taket till Valhallavägen 146-148. De anser också att fläktarna och den inkapsling som byggts runt fläktarna som väderskydd strider mot detaljplanen.

2022-01-11

Tidplan för stamspolningen finns nu på hemsidan

Stamspolningen i hela föreningen kommer att börja vecka 10 och pågå till vecka 16.

Preliminär tidplan finns nu på medlemssidorna.

Förvaltningen

 

2021-12-20

Punkt 6 i de Särskilda ordningsreglerna uppdaterad

De Särskilda ordningsreglerna finns att läsa här.

2021-12-13

Omläggning av papptak 146-148

Med start den 15 december kommer papptaken på Valhallavägen 146-148 att läggas om.
Arbetet beräknas ta cirka 12 veckor, med reservation för ogynsamma väderförhållanden.

Detta avser de högre delarna av taken och endast papptaken. Dvs runt om föreningens fläktar på taken.

Arbetet utförs av WM Tak & Fasad och störande arbete kan förekomma under denna period.

 

Förvaltningen Brf Fältöversten

2021-12-03

Nytt nummer av Fältposten ute

Fältposten nummer 5 delas idag i alla brevinkast.

Tidningen finns även att läsa här.

2021-11-30

Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-12-01

Natten mellan onsdag och torsdag kommer vi att byta rör nere i gallerian. Arbetet påbörjas 20.00 opch kommer att pågå till ca 02.00.
Arbetet kan dock dra ut på tiden beroende av hur det ser ut när det öppnas upp kring det utsatta området.

Arbetet kommer att vara störande främst för dem som bor längs Erik Dahlbergsallén, nära trappan ned dit.

AMF Fastigheter
08-600 69 60

2021-10-19

Föreningens ordningsregler har uppdaterats

Den 18 oktober har föreningens ordningsregler uppdaterats.

Dessa finns publicerade på hemsidan och byts ut i entréerna under veckan.

Läs de uppdaterade ordningsreglerna här.

2021-10-02

Nytt nummer av Fältposten ute

Det fjärde numret av Fältposten 2021 finns nu ute på hemsidan.

Läs den gärna här.

2021-09-30

Förvaltningskontoret stäng idag torsdag

Förvaltningskontoret tvingas idag hålla stängt eftersom vi har problem med passersystemet och inte kan komma in i lokalerna.

Vi har istället öppnat upp telefontid fram till klockan 19 ikväll. Du når oss på 08-502 573 43.

Fastum

2021-09-10

Gällande anonyma lappar i brevinkasten

Anonyma lappar som fortfarande distribueras till boendes brevinkast måste upphöra. Det är inte styrelsens eller någon annans roll att lägga tid på att besvara anonyma brev som i detta fall sprids av personer som varken har kunskap om gällande lagstiftning, fastighetens skick eller behov av underhållsåtgärder. Syftet blir därmed oklart, förutom det att sprida oro och öka kostnaderna för föreningen.

Att installera värmeåtervinning när vi byter till nya ventilationsaggregat borde för de flesta vara en "icke-fråga". Alternativet hade varit ett slöseri med föreningens pengar.
I övrigt fungerar allt som när huset byggdes, men med modernare styrning. 

Styrelsen
2021-09-09

Vattenavstängning nattetid 13-16 september

Mellan den 13-16 september kommer ventilerna till tappvattnet att bytas. För att kunna utföra detta arbete behöver vattnet stängas av i hela föreningen under 3 nätter.

Vattnet kommer att vara avstängt natten mellan måndag-tisdag, tisdag-onsdag och onsdag-torsdag, mellan klockan 22-06. Avstängningen gäller både varm- och kallvatten.

Tappa gärna upp en hink eller kanna med vatten till att spola toaletten med och ställ in en kanna med vatten i kylen till eventuell matlagning och att dricka.

Arbetet utförs av MF-Rör.

2021-09-07

Grovsopshämtning

Torsdagen den 25 november

När: 16.00-20.00

Var: Uppe på gårdsplan vid flytthissen

Vi kommer att ha personal på plats som hjälper till med sorteringen.

OBS! Det är inte tillåtet ställa ut grovsopor varken före eller efter denna tid.

2021-08-26

Information från AMF - Hiss avstängd vecka 36

Vi ska utföra en kompletterande serviceåtgärd på nya hiss 31 (bredvid bankomaten/apoteket upp till er). Vi påbörjar måndag 6/9 och hissen kommer att vara avstängd 1 vecka (måndag – fredag).

AMF Fastigheter
08-600 69 60

2021-08-19

OVK-besiktning Valhallavägen 146 & 148

Från och med vecka 34 kommer OVK-besiktning att utföras i samtliga lägenheter på Valhallavägen 146 och 148. OVK-besiktningen utförs av Sotaren i Norrort och aviseras av Energiförädling som samtidigt utför kontroller och justeringar av luftflöden.

Avisering från Energiförädling har eller kommer att delas ut i samtliga brevinkast.

Som vi tidigare informerat om har Stadsbyggnadsnämnden utfärdat tillfälligt byggstopp för ytterligare ventilationsbyggnationer. Det arbete som nu utförs syftar alltså till att besiktiga det arbete som redan utförts.

För er som inte hann få överluftsdonet monterat innan beslutat byggstopp kommer inte just nu att kunna få överluftsdonet monterat. Styrelsen har överklagat beslutet till Mark- och Miljödomstolen och donen kommer troligtvis inte att kunna monteras förrän de fattat beslut i frågan. Ni som inte har donet monterat kan märka av ett undertryck i lägenheten och att det kommer in mycket luft genom fönsterventilena.

Energiförädling kommer under en dryg månad framöver att finnas på plats i föreningen och på taken för att slutföra arbetet med dagvattenledningarna.

Styrelsen
Brf Fältöversten
2021-08-18

Information från AMF - Störande arbeten

Som ni säkert redan sett så har vi startat upp våra fasadarbeten längs Värtavägen pga öppning av fasad ut mot gatan och verksamhet (café).
Störande arbete/bullertid kan förekomma mellan 8-10 och i perioder av genomförande åtgärder för att komma framåt .
Det är Eriksson Bygg som utför arbetet .

Vi startar även målning av fönster hos Folktandvården denna vecka vilket innebär att vi kommer ha målare längs ”klacken” ut mot Valhallavägen som med hjälp av sele ska komma åt fönstrena där. Inga störande ljud men mer att informera boende ifall dom ser ngn målare utanför sitt fönster.
Arbetet utförs av Willmans måleri

AMF Fastigheter
08-600 69 60

2021-08-17

Information från Polisen - Varning för falska Poliser

Igår (2021-08-16) ringde en kvinna till två äldre damer och sa att hon var från Polisen och berättade att någon försökt ta ut pengar på damernas bankkonton. Personen som ringde sa att hon skulle komma hem till målsägaren och prata vidare om det. Båda damerna fick besök strax efter sina samtal. I ena fallet var det en man som kom och i det andra en kvinna. Kontanter saknades när  personen sedan hade gått iväg.

Påminnelse:

Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

Var noga med att kontrollera personen som ringer på dörren. Om personen säger sig vara polis kontakta 114 14 för att komma till växeln och där be att få ta reda på om det är en polis. Är det personal från någon annan myndighet eller företag ringer du deras växel. Be dem kontrollringa personens mobiltelefon för att bekräfta att det är rätt person som besöker dig.

2021-07-23

Uppdatering gällande ventilationsarbetet

Ventilationsprojektet börjar nu löpa mot sitt slut. Återstår gör endast injustering, programmering av styren och åtgärdande av de lägenheter dit vi hittills inte lämnats tillträde. Detta arbete kommer att återupptas efter semestrarna.

Just nu är det sommaruppehåll i arbetet dels av naturlig anledning eftersom många av arbetarna har semester men också på grund av att Stadsbyggnadsnämnden efter påtryckningar från Medlemsinitiativet  utfärdat ett byggstopp för föreningen gällande ventilationsåtgärder. Byggstoppet gäller från och med den 21 juli och har överklagats till Länsstyrelsen. Eftersom beslutet om byggstoppet saknar grund räknar vi med att kunna återuppta arbetet igen efter semestrarna.

Energiförädling arbetar fortfarande med en mindre styrka på taken. Detta arbete rör dagvattenledningarna på taket. Dagvattenstammarna har tidigare relinats och nu åtgärdas sticken mellan dagvattenbrunnarna och stammen. Detta arbete var lämpligt att utföra nu i samband med att taken öppnats upp på flera ställen vid installation av nya takluckor.