Logga in

Aktuellt

2023-12-05

Desinformation på sociala medier

Det pågår systematisk desinformation på sociala medier i Brf Fältöversten om ventilationsprojektet FTX.

Senaste påståendet är att Stadsbyggnadskontoret inte överklagat ett upphävt användningsförbud av samma FTX-anläggning i Brf Koppartältet som olagligt installerats i Brf Fältöversten, vilket därmed skulle vunnit laga kraft. Detta stämmer absolut inte.

Det Stadsbyggnadskontoret valt att inte överklaga är användningsförbud av bostäderna i Koppartältet i avvaktan på beslut om FTX-anläggningen som Länsstyrelsen redan fastslagit har omfattande brister i brandskyddet och inte uppfyller föreskrifter i Boverkets byggregler. Någon slutlig prövning av FTX-installationen i Koppartältet har ännu inte gjorts av Länsstyrelsen och följaktligen finns heller inget att överklaga i det fallet.

Allt i detta ärende finns sedan en tid tillbaka anslaget på medlemssidorna på föreningens hemsida under ”Information från styrelsen” och ”Viktiga dokument”. Bara att läsa innantill.

Med vänliga hälsingar

Styrelsen

2023-11-25

Information om gårdsvärmen

Gårdsvärmen har inte hunnit med att smälta snön och isen när kyla kom. Gårdsvärmen har nu ökats till nästan det dubbla men resultatet kan ändå dröja till tidig morgon.

Styrelsen

 

2023-11-15

Vad händer i ventilationsprojektet?

Läs den senaste uppdateringen rörande ventilationsprojektet på medlemssidorna på föreningens hemsida under "Information från styrelsen".

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-09-22

Biblioteket renoveras från september-december

Störande arbeten kan förekomma för boende och besökare i köpcentrumet från 2023-10-02 - i mitten av december 2023.

Stockholm Stad informerar:

Östermalms bibliotek kommer att rustas upp och håller därför stängt under september-december 2023. Vi planerar att öppna igen januari 2024.

I projektet ingår det att göra biblioteket mer luftigt, inbjudande och tillgängligt för både barn och vuxna. Barnavdelningen blir större och vi utökar den totala ytan för besökare. 

Vi förbättrar möjligheterna att studera, läsa, låna, skapa, ta del av kultur och fylla på med kunskap och inspiration. Under renoveringen är du välkommen till biblioteken i Norra Djurgårdsstaden, Sture bibliotek vid Östermalmstorg eller något av Stockholms stadsbiblioteks övriga 39 bibliotek. Vi kommer också att ha pop-up i parker, på förskolor och andra platser i dina kvarter. 

Hör av dig om du undrar något och följ oss gärna i våra sociala mediekanaler, där vi uppdater under processens gång. 

bibliotek.stockholm.se

Instagram: ostermalms_bibliotek

Facebook: Östermalms Bibliotek

Kontakt:

Projektledare Ewa Andersson

ewa.maria.andersson@stockholm.se

 

2023-09-01

Balkonger - besiktningen och inglasningar

Föreningen har under förra året och i år låtit göra en balkongbesiktning med syfte att utreda balkongernas tillstånd ur säkerhets- och teknisk status.

Inom brf Fältöversten finns 495 balkonger, och besiktningsmannen har getts tillträde till 366 st, vilket utgör grunden för besiktningsunderlaget.

Undersökningen omfattar okulär besiktning av balkongplattor, räcken, infästningar, betong golv och tak, sidoväggar och konsolpelare. Besiktningsmannen har även tagit stickprover på betongens karbonatisering från vissa oskadade delar.

Utlåtandet sammanfattar att det finns vissa akuta åtgärder som behöver åtgärdas så snart som möjligt och nu pågår en upphandling för utförande.

På längre sikt behöver styrelsen ta fram underlag för kommande underhållsbehov av balkonger för att samordna den bästa lösningen, dels ekonomiskt men även ur praktisk synpunkt.

Styrelsen rekommenderar därför att nya inglasningar av balkonger bör avvaktas med tillsvidare.

 

Mer information kommer när styrelsen har mer underlag för beslut.