Februari
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

På gång

2021-02-23 Välkommen till portmöte!

Med anledning av pandemin hålls årets portmöten digitalt. Länk finns på startsidan inne på medlemssidorna.

Portmöten hålls:
Onsdagen den 3 mars klockan 19.00-20.00
Tisdagen den 9 mars klockan 19.00-20.00

2021-02-03 Avstängning av trappa mot Erik Dahlbergsallén

AMF felsöker och åtgärdar tätskiktet i trappan mot Erik Dahlbergsllén. Trappan kommer att vara avstängd från den 8 februari till och med mitten av mars.

2021-01-26 Information om ansökan om särskild granskning

Styrelsen vill upplysningsvis informera medlemmarna om att till Bolagsverket har inkommit en ansökan om utseende av så kallad särskild granskare som ska granska styrelsens förvaltning av föreningen. Ansökan biträds av exakt 10 % av föreningens medlemmar, vilket är minimikravet.

Styrelsen har inga synpunkter på att medlemmar vill ha en särskild granskning av vissa omständigheter. Om en granskning är seriöst motiverad och utförd bra kan den vara till nytta för föreningen.

I nu aktuellt fall anser styrelsen att det granskningstema som de sökande angett är alldeles för vitt och oprecist samt omfattar saker som inte lagstiftaren avsett ska omfattas av en särskild granskning. Styrelsen har därför till Bolagsverket meddelat att styrelsen anser att ansökan inte uppfyller kraven för att bifallas och därför ska avvisas eller avslås.

Kostnaden för den särskilda granskningen, om ansökan bifalls, ska enligt huvudregeln bäras av föreningen. Medlemmarna får därför vara medvetna om att det kan bli en icke obetydlig extra kostnadspost som belastar årets resultat. Om det visar sig att den särskilda granskningen har varit uppenbart obehövlig i vissa delar och de som ansökt om särskild granskning borde ha insett att så var fallet, kommer föreningen att begära ersättning från de medlemmar som föreningen anser borde ha insett att granskningen var onödig.

Dessa bestämmelser är nya sedan årsskiftet och lagstiftaren har anfört att bestämmelsen syftar till att motverka missbruk av granskningsinstitutet.

2021-01-13 Information från AMF

Kahls kaffebutik byggs om under vecka 2 och 3. 
Störande arbete kan förekomma mellan klockan 08.00-10.00 vardagar.

Mvh
AMF Fastigheter
08-600 69 60
 

2021-01-11 Trappan mot Erik Dahlbergsallén avstängd vecka 2

AMF byter tätskikt och brunn i den nedre delen av trappan. Det kommer att vara svårt att passera.

Inloggning för medlemmar
Inloggningen och lösenordet till hemsidan är detsamma som det du redan har fått till tvättstugan. Om du har glömt bort detta, kontakta Förvaltningskontoret

Logga in
Senaste Fältposten
Fältposten är Brf Fältöverstens informationsblad.
Läs Fältposten här!
 
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy   Jag godkänner