Logga in

Valberedning

Följande valberedning valdes på ordinarie föreningsstämma 2021-05-18:

Anna Tornborg
076-535 67 70

Roland Sjödin
073-785 50 53

Ann Frosch
073-687 35 57

Peter Nordström
070-717 25 19

Margareta Östlind
070-831 01 89

Du når medlemmarna i valberedningen på: valberedningen@brf-faltoversten.se.