Logga in

Förvaltningen och förvaltningskontoret

Välkommen till förvaltningskontoret på Valhallavägen 152 A

Förvaltningskontoret bemannas av personal från vår förvaltare Bredablick Förvaltning Stockholm.

Här svarar vi på generella frågor om föreningen och pågående projekt. Här kan du köpa extra taggar och spärra borttappade, ställa dig i kö för förråd, anmäla telefonnummer till porttelefonen, teckna avtal för gästlägenheten osv.

Öppettider

Tisdag

15.00-17.30

Torsdag

09.00-11.00

Formulär för svar på frågor

Det finns även möjlighet att skicka in dina frågor till förvaltningskontoret. Detta görs då i formulär på Bredablicks hemsida.

Bredablicks kundservice

För felanmälan, ekonomifrågor mm. Vardagar 07.00-16-00

Telefon 010-177 59 00

Felanmälan går även att lämna direkt på Bredablicks hemsida dygnet runt www.bredablickforvaltning.se/felanmalan.

Felanmälan lämnad på hemsidan utanför kontorstid behandlas nästkommande arbetsdag.

Att tänka på: Felanmälningar kan inte lämnas direkt till fastighetsskötaren. Felanmälan måste gå via vår Kundservice för att säkerställa korrekt loggning i våra system. Detta för att säkerställa dels att felanmälan utförs, dels att det finns en fullständig historik på utförda åtgärder.

Fel under jourtid

För akuta fel vardagar mellan kl.16.00–07.00 samt helgdagar kontaktas fastighetsjouren per telefon på 010-177 59 00. Jouren levereras i samarbete med Snabba Ryck fastighetsjour som tar emot anmälan och gör en utryckning. I möjligaste mån åtgärdas felet av jourpersonalen. Bedöms felet kräva fackman finns hantverkarjour att tillgå.

Att tänka på: Utryckningar på jourtid innebär en större kostnad än en vanlig felanmälan och bör därför endast påkallas vid akuta fall.

Teknisk förvaltare

Sofie Göthe