Logga in

Kontakt

Föreningen anlitar Fastum för leverans av teknisk och ekonomisk förvaltning. Man bemannar även förvaltningskontoret mitt på gården.
De allra flesta frågorna kan besvaras på Förvaltningskontoret, Fastum ServiceCenter eller av föreningens tekniska förvaltare.

Förslag till styrelsen eller policyfrågor behandlas av styrelsen.

Vill du anmäla dig till valberedningen som kanditat till styrelsen tar du kontakt direkt med dem.

Kontaktuppgifter till alla finns här till intill.