Logga in

Mäklarinfo

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten.

Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom vår bostadsrättsförening.

För att efterfråga mäklarbild skicka en förfrågan till vår förvaltare. Kom ihåg att bifoga förmedlingsuppdraget.

Köpehandlingar skickas till:

Bredablick Förvaltning
Brf Fältöversten
Box 6083
102 32 Stockholm
 
Godkännande av nya medlemmar sker löpande.
 
Vid annonsering vid våra huvudentréer är vi tacksamma för om ni inte tejpar på folieringen och använd tejp som inte lämnar spår. Ingen annonsering i de enskilda portarna är tillåten.
 
Vi har sammanställt nyttig information om föreningen till mäklare här. Dokumentet uppdateras 2 gånger per år. Däremellan hänvisar vi till hemsidan för uppdaterad information. Blanketter med motsvarande information fylls inte i.
 

FRÅGOR OCH SVAR SOM KOMPLEMENT TILL MÄKLARINFO

Fråga: Finns det radon i Brf Fältöverstens fastighet?
Svar: Radonmätning utfördes 2022 i Fältöversten, samt några utvalda lägenheter under eldningssäsongen 2023. Mer information finns under rubrik ”Dokument” på föreningens hemsida.

Fråga: Har ni några planerade avgiftshöjningar på gång?
Svar: Styrelsen beslutade i höstas om en avgiftshöjning med 5% från 2023-02-01. Anledningen till avgiftshöjningen är ökade driftskostnader.

Fråga: Vad ingår i månadsavgiften?
Svar: I månadsavgiften ingår Triple play från Telia, dvs bredband, TV-utbud bas och IP-telefoni.

Fråga: När tänker föreningen genomföra stamspolning nästa gång?
Svar: Stamspolning utfördes 2022.

Fråga: När tänker föreningen göra en ny Energideklaration?
Svar: En ny Energideklaration väntas vara klar under 2023-2024.

Fråga: Har föreningen diskuterat/planerat kommande renoveringar? 
Svar: Styrelsen arbetar kontinuerligt med föreningens underhållsplan.

Fråga: Hur är skicket på stammarna? Är stammarna bytta sen huset byggdes eller har ni planer på något stambyte?
Svar: Skicket på stammarna är bra. Föreningen genomför var fjärde år stamspolning för att förlänga tiden innan stambyte behöver göras. Stammarna är från 1973 då fastigheten byggdes och beräknas hålla runt 60 år.

Fråga: Jag kommer att hålla visning(ar). Finns någon kod jag kan sätta upp så att spekulanterna kommer in under dessa tider?
Svar: Kontakta Bredablick som är föreningens förvaltare så får du koder. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Fråga: Är det styrelsen som godkänner nya medlemmar i föreningen? 
Svar: Styrelsen har delegerat arbetet att godkänna nya medlemmar till föreningens förvaltare Bredablick. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Fråga: Hur många hyresrätter finns kvar? 
Svar: I maj 2024 finns det 24 st.