Logga in

Störningar mellan grannar

Störningar mellan grannar hanteras i första hand mellan grannarna. De flesta störningar går att lösa utan att blanda in styrelse eller förvaltning.

Störningsanmälan

Har det inte hjälpt att prata med grannen och uppmärksamma denne på störningen finns förvaltningen till hjälp.

För att förvaltningen skall kunna hjälpa till att stävja störningen krävs att du sammanfattar en tydlig beskrivning av störningen. 

  • Vem är det som stör/från vilken lägenhet kommer störningen?
  • Hur upplevs störningen från din lägenhet resp trapphallen/gården?
  • När har störningen inträffat?

Störningsanmälan skall alltid lämnas skriftligen och kan lämnas på papper till Förvaltningskontoret eller i formulär på nätet.

Blankett för störningsanmälan att skriva ut finns här.

Formulär för störningsanmälan finns här.

Din anmälan lämnas aldrig ut till den störande eller annan granne. Samtliga ärenden ligger dock synliga för styrelsen i föreningen.

Har du lämnat mobilnummer och e-postadress kan du själv följa ditt ärende via den länk som skickas ut efter att ärendet lagts upp.

Vad händer sedan?

När en störningsanmälan inkommit gör förvaltningen en bedömning av störningens art, om detta är en störning man bör tåla eller om det är en störning som kräver någon typ av tillsägelse till den störande.

Vid mindre allvarliga, ej återkommande störningar tas ofta telefonkontakt med den störande, om kontaktuppgifter finns.

Vid återkommande eller mer allvarliga störningar skickas en Anmodan om att vidta rättelse till samtliga innehavare av lägenheten, från vilken störningen kommer.

Vid återkommande störningar som inte upphör trots att rättelse har begärts riskerer den störande att bli uppsagd från sin lägenhet. Vare sig det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Är störningen mycket allvarlig finns det möjlighet att direkt säga upp bostadrsättsinnehavaren eller hyresgästen, utan att först begära rättelse. Detta är dock mycket ovanligt och det är alltid föreningen och den/de klagande som har bevisbördan.