Logga in

Planteringar på gården

Lösa urnor på gården

På gården finns många lösa urnor där föreningens markleverantör planterar säsongsblommor. Säsongsblommorna byts ut 3 gånger per år.

I samband med att säsongsblommorna byts ut finns det möjlighet för boende att hämta de förbrukade plantorna. Detta aviseras på informationstavlorna och på hemsidan.

Planteringar i entréer

I vissa entréer finns utställda växter eller planteringar. I rulltrappan mot Karlaplan brukar växterna vara lite mer exotiska sommartid då det blir mycket varmt i detta utrymme. Växterna byts ut efter säsong.

Inne i vissa ombygda entréer finns lösa krukväxter utplacerade.

Samtliga dessa växter sköts av föreningens markentreprenör och vattning av enskilda medlemmar undanbedes.

Egna planteringar i föreningens planteringslådor

I föreningens planteringslådor tillåts endast föreningens planteringar. Det går bra att lämna in önskemål till förvaltningskontoret men planteringarna hålls annars så likvärdiga som möjligt med anpassning till läge.

Vill du ha andra växter in mot din uteplats skall detta planteras i egna planteringskärl inne på den egna uteplatsen.

På vissa ställen finns egna planteringar i föreningens planteringslådor. Dessa skall återställas vart efter att innehavaren flyttar ut eller tröttnar på att sköta planteringen. Inga nya egna planteringar i föreningens planteringslådor tillåts.

Jul på gården

Föreningen har övergått till att istället för att varje år ställa upp en gran på gården tända en ljusslinga i den stora en som finns mitt på gården.

Kring jul sätts även upp kransar inne i varje port och i huvudentréerna.