Logga in

Parkering

Föreningen har inga parkeringsplatser eller garageplatser för uthyrning. 
Under föreningens fastighet finns ett garage där platser i mån av tillgång kan hyras. Garaget har en maxhöjd av 2,1 meter och administreras av Aimo Park, 0771-96 90 00 alt aimopark.se.

I garaget finns två platser för föreningens medlemmar avsedda för kortare parkering vid av- och pålastning till flytthissen. Vid parkering här krävs både p-tillstånd och p-skiva. P-tillstånd skickas ut av förvaltingen kring årsskiftet varje år. Är du nyinflyttad skall detta överlämnas till dig från säljaren.

Har du tappat bort ditt p-tillstånd kan nytt hämtas från Förvaltningskontoret.