Logga in

Parkering

Föreningen har inga parkeringsplatser eller garageplatser för uthyrning.

Garaget administreras av Aimo Park, 0771-96 90 00 alt aimopark.se.

Garaget har en maxhöjd av 2,1 meter och i garaget finns en plats för föreningens medlemmar avsedda för kortare parkering vid av-och pålastning till flytthissen. Vid parkering här krävs både tillstånd och p-skiva. P-tillstånd skall överlämnas från säljaren till köparen.

Har du tappat bort ditt p-tillstånd kan nytt hämtas på Förvaltningskontoret.