Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2021-07-23

Uppdatering gällande ventilationsarbetet

Ventilationsprojektet börjar nu löpa mot sitt slut. Återstår gör endast injustering, programmering av styren och åtgärdande av de lägenheter dit vi hittills inte lämnats tillträde. Detta arbete kommer att återupptas efter semestrarna.

Just nu är det sommaruppehåll i arbetet dels av naturlig anledning eftersom många av arbetarna har semester men också på grund av att Stadsbyggnadsnämnden efter påtryckningar från Medlemsinitiativet  utfärdat ett byggstopp för föreningen gällande ventilationsåtgärder. Byggstoppet gäller från och med den 21 juli och har överklagats till Länsstyrelsen. Eftersom beslutet om byggstoppet saknar grund räknar vi med att kunna återuppta arbetet igen efter semestrarna.

Energiförädling arbetar fortfarande med en mindre styrka på taken. Detta arbete rör dagvattenledningarna på taket. Dagvattenstammarna har tidigare relinats och nu åtgärdas sticken mellan dagvattenbrunnarna och stammen. Detta arbete var lämpligt att utföra nu i samband med att taken öppnats upp på flera ställen vid installation av nya takluckor.

2021-07-02

Protokollet från extrastämman 14 juni nu publicerad på hemsidan

Protokollet från exatrstämman finns att läsa här.

2021-06-27

Skalskyddet förbättrat från och med 1 juli

Med start den 1 juli kommer behörigheterna för samtliga taggar att programmeras om.

Detta innebär att alla boende efter detta kommer att ha tillgång till endast sin egen port och inte alla portar i föreningen, som idag. Alla kommer dock fortsatt att ha tillgång till de fyra huvudentréerna, flytthissen och tvättstugan,

Ni som hyr ett förråd i en annan port får automatiskt tillträde även dit. Ni som nyttjar barnvagnsrum i en annan port behöver höra av er till förvaltningskontoret för att få denna port tillagd på era taggar.

För att besöka vänner i andra portar hänvisas från och med den 1 juli till portkoden till respektive port.

2021-06-27

Det senaste numret av Fältposten finns nu på hemsidan

Fältposten nr 3 finns att läsa här.

2021-06-15

Rapport från extrastämman 2021-06-14

På extrastämman den 14 juni 2021 beslutade majoriteten av närvarande 76 medlemmar att man inte önskade en muntlig genomgång av den särskilda granskaren själv som var på plats. Stämman avslutades därmed.

Protokollet från extrastämman presenteras på hemsidan så snart det har justerats.

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!Informationsskärmarna på gården ur funktion

Informationsskärmarna är tillfälligt ur drift. Detta beror på att vi byter leverantör.

Skärmarna beräknas vara i drift igen under vecka 21.

På gång

2 Aug 2021

Förvaltningskontoret öppnar med ordinarie öppettider

Förvaltningskontoret öppnar för besök efter att ha haft sommarstängt.