April
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bostadsrättsföreningen Fältöversten

Välkommen till Brf Fältöverstens officiella hemsida!

Här kan du som besöker hemsidan ta del av användbar information rörande Brf Fältöversten.

De regelverk som gäller för Brf Fältöversten och dess medlemmar finns återgivna här samt speciell information riktad till mäklare, se under mäklarinfo som fått uppdraget att förmedla lägenheter i föreningen.

Samtliga årsredovisningar sedan 2007 är tillgängliga och alla nummer av bostadsrättsföreningens informationsblad ”Fältposten”.

Styrelsen och övriga funktionärer står presenterade med kontaktuppgifter, i likhet med vad som gäller för föreningens förvaltningsbolag.

För medlemmar i föreningen finns medlemssidor, en lösenordskyddad avdelning som innehåller interna dokument, forum för försäljning och diskussion, samt information om pågående aktiviteter. Hjälp med inloggningsuppgifter till medlemssidorna får man från förvaltningskontor. På medlemssidorna finns även instruktioner om hur man går tillväga för att boka tvättstuga, gästlägenhet och flyttvagnar. 

Vi hoppas att såväl medlemmar som besökare ska finna hemsidan informativ och lättmanövrerad.        

 

Aktuellt

2021-04-13 Ang tvillingabonnemang hos Telia

Telia har förändrat sin "mervärdestjänst" för tvillingabonnemang. Detta har tidigare ingått i det kollektiva avtalet men är inget Telia är bundna av.

Numera fakturerar Telia denna kostnad direkt till boende. Enligt Telia har information om detta gått ut till de boende som nyttjar denna tjänst men det verkar inte ha kommit fram.

Vil du avsluta tjänsten hör du av dig till Telia på 90 200. 

2021-04-12 Information från AMF - Störande kvällsarbete 2021-04-15

Kvälls / nattarbete på Joe & juice samt HM från kl. 18.30-21.00 då vi måste kapa rör som kan medföra oljud för boende under kortare sekvenser.
Kan då påverka bla port 152 A samt 150 C och B.

 
Mvh
AMF Fastigheter
08- 600 69 60

2021-04-09 Kostnad för Särskild granskning

Den första fakturan för den Särskilda granskningen av ventilationsprojektet har nu inkommit. 

Den uppgår till 395 tkr och är som sagt endast den första fakturan, avseende en dryg månads arbete. Rapporten levereras i mitten av april och drygt två veckors arbete återstår att fakturera.

Till dessa kostnader kommer även att tillkomma föreningens kostnader för advokatkostnader i samband med denna granskning.

Den "blygsamma kostnaden" kommer alltså att landa någon stans mellan 500-800 tusen kronor. Dessa pengar hade kunnat användas till många andra mer nödvändiga utgifter.

 

Styrelsen

2021-04-06 Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 18 maj

Precis som förra året kommer årets ordinarie föreningsstämma 2021 att hållas med poströstning med anledning av de rådande restriktionerna pga. pandemin. Därmed anses en poströstningsstämma vara det mest demokratiska alternativet även i år.

Eftersom en minoritet på 10% av Föreningens medlemmar har begärt att en extrastämma ska genomföras har styrelsen – då minoriteten som begärt extra stämma för val av ny styrelse och valberedning motsatt att sig avvakta med den några veckor - av praktiska och ekonomiska skäl tidigarelagt ordinarie föreningsstämma så att den hålls inom utsatt tid för begärd extra stämma. För att tillgodose alla medlemmarnas intressen i detta fall har styrelsen och revisorerna ansträngt sig ytterligare för att få alla handlingar klara tidigare och istället för den 7 juni 2021 hålla den ordinarie föreningsstämman den 18 maj 2021.

Hela kallelsen inkl dagordning finns här.

2021-03-26 Avtalet med ComHem förlängs ett år

Vi har fått in en del frågor och påpekanden från boende om vad som gäller när avtalet med ComHem avslutas. Vi har förstått att det finns flera boende som har mer eller mindre nyligen tecknade avtal med ComHem och att man dessutom installerat extra uttag för att kunna se kabel-TV i fler rum.

För att ge alla möjlighet att i lugn och ro ställa om till Telia har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med ComHem ytterligare ett år. Det betyder att avtalet med ComHem löper ut först 30 juni 2022.

Anledningen till att avtalet med ComHem kommer att avslutas beror på att ComHem sedan i höstas inte längre levererar TV analogt. Det digitala utbud som ComHem levererar på kabel-TV-nätet är jämförbart med det Telia levererar och styrelsen ser ingen anledning till att ha två leverantörer av samma tjänst.

Vi vill passa på att uppmana alla att inte teckna nya avtal med ComHem under denna period, som sträcker sig längre än 30 juni 2022 och att förbereda sig för en övergång till Telia. Från och med den 1 juli 2022 kommer det inte finnas möjlighet att titta på Kabel-TV från ComHem och inte heller att använda egna tilläggstjänster från ComHem.

Inloggning för medlemmar
Inloggningen och lösenordet till hemsidan är detsamma som det du redan har fått till tvättstugan. Om du har glömt bort detta, kontakta Förvaltningskontoret

Logga in
Senaste Fältposten
Fältposten är Brf Fältöverstens informationsblad.
Läs Fältposten här!
 
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy   Jag godkänner