Logga in

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Aktuellt

2024-04-04

Nya förvaltaren på plats

Den 2 april tillträdde Brf Fältöverstens nya förvaltare sitt uppdrag.

Nya förvaltaren heter Sofie Göthe och kommer närmast från Fastighetsägarnas Service.

Vi hälsar Sofie välkommen till oss och önskar henne lycka till.

Styrelsen

2024-03-13

Problem med Aptus-portalen

På senare tid har våra boende fått vidkännas upprepade digitala störningar hos vår leverantör av digitala tjänster, Aptus.

Aptus används för inpassering via föreningens huvudingångar från Karlaplan och Valhallavägen och även för bokning av tvättstuga och gästlägenhet. När systemet för inpassering krånglar, drabbas följaktligen även bokningsfunktionerna.

Aptus är ett gammalt system som så snart som möjligt kommer att bytas ut till ett modernare, där exempelvis samtliga boendes namn ryms på samma enhet. Idag är namnen uppdelade på två enheter, för att undvika problem som ändå uppstår en kort tid efter varje gång systemet startas om.

Det framtida passersystemet kommer att vara separerat från bokningsfunktionerna till tvättstuga och gästlägenhet.

Vi är väl medvetna om alla olägenheter det gamla Aptus-systemet för närvarande förorsakar och trots ihärdigt arbete med att felsöka och försöka åtgärda brister har det den senaste tiden varit återkommande fel och problem utan att systemleverantörerna helt kunnat avhjälpa dessa.

Styrelsen arbetar med att ta fram alternativ på nya moderna system som ska installeras så snart lämpligt system och leverantör valts ut.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2024-02-22

Sista dag för motioner 29 februari

I år är sista dag för inlämning av motioner till 2024 års ordinarie föreningsstämma den 29 februari. Motioner skickas undertecknade till styrelsen@brf-faltoversten.se och/eller lämnas i brevlådan till förvaltningskontoret. Tid för stämman meddelas inom ett par veckor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2024-02-11

Säkerhet och tryggt boende

Kära boende,

Hoppas denna information hittar fram till er via våra informationsvägar. Som väl knappast undgått någon har vi en ovanligt ihållande vinter med hastigt växlande väderlek med hela spektrumet från snötäckta gator och parker till barmark och fågelkvitter. Jag ber om några minuter av din tid för att dela några tankar och påminnelser.

Först och främst, låt oss njuta av den trots allt vackra årstiden, med allt vad den innebär för vår fastighet och våra hus. När vädret skiftar från snö och minusgrader till sol och plusgrader får värmesystem och värmeslingor ibland svårt att hänga med. Det betyder att det även i fortsättningen kommer att förekomma fördröjningar i justeringar av temperaturen, såväl inomhus som utomhus. Vår nye förvaltare gör sitt bästa för att detta ska fungera så bra som möjligt med hänsyn tagen till de tekniska förutsättningarna.

Målet är att oavsett årstid kunna erbjuda en trygg och trivsam boendemiljö i Brf Fältöversten och jag vill beröra ett för oss alla angeläget ämne – vår gemensamma säkerhet.

Under veckan har vi haft besök av brandkåren och diskuterat vår fastighet och olika aspekter av brandskydd och utrustning. Vi kommer att inhämta ytterligare fakta om vad som gäller för just vår fastighet eftersom vissa regler i brandskyddet ändras och föreningen är i behov av en uppdaterad plan för brandskydd, utrymningsvägar och utrustning. De gemensamma gårdarna är till för att alla som bor här ska kunna njuta av dem, och vi strävar efter att hålla alla gemensamma ytor vackra och funktionella samtidigt som kontinuerligt underhåll och löpande uppgradering är en nödvändighet, bland annat för att tillmötesgå de säkerhetskrav vi är skyldiga att uppfylla.

Brandsäkerhet är en grundförutsättning för ett tryggt boende. Jag vill därför påminna er om vikten att regelbundet kontrollera era brandvarnare och se till att de fungerar. En rekommendation är också att ni har brandfilt och brandsläckare lättillgängliga i era hem. Det är viktigt att ha en plan för hur man evakuerar bostaden snabbt och säkert i händelse av brand.

Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter från föreningens boende på hur vi tillsammans kan öka säkerheten. Tack för att ni alla samarbetar i denna viktiga fråga.

Med vänliga hälsningar

Mats Fincke
Ordförande

2024-01-31

Föreningen behöver dig!

Glöm inte att anmäla ditt intresse senast den 15 februari.

Valberedningen@brf-fältöversten.se

Välkommen hälsar Valberedningen 

 

Välkommen till Brf Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 1994 och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar belägen på Östermalm i Stockholm, ovanpå Fältöverstens galleria.

Föreningen består av 570 lägenheter, varav de flesta upplåts med bostadsrätt.

Föreningen har inga lån och är således skuldfri.

Du har väl laddat ner vår app?

I vår app kan du som medlem få informationen direkt i din telefon!På gång

13 Maj 2024

Ordinarie föreningsstämma