Logga in

Trivsregler

1. Skada i lägenhet

Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för att åtgärd ska kunna vidtas. För snabbast möjliga handläggning, gör en felanmälan via hemsidan på www.90220.se/1230 alternativt ring Fastums Service Center på tel. 90 220 klockan 07.30‐16.00 under helgfria vardagar. Samma telefonnummer används för akuta skador som måste åtgärdas omgående, dvs även nätter och helger.

2. Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen får endast användas för avsedda ändamål och under inga omständigheter på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.

3. Grillning

Det är förbjudet att grilla på balkongerna. Grillning är tillåten på den gemensamma gården med iakttagande av nödvändiga försiktighetsåtgärder. För att undvika att boende besväras av rök och os ska grillen placeras så långt som möjligt från balkonger, uteplatser, snickerier och övriga trädetaljer. Grillar ska förvaras i egna utrymmen när de inte används. I förebyggande syfte, ta med en hink vatten när du står i begrepp att grilla.

4. Cyklar/mopeder/elsparkcyklar

Cyklar skall ställas i cykelställ eller i cykelställens omedelbara närhet. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar eller personliga tillhörigheter i portar och trapphallar eller andra gemensamma utrymmen. För barnvagnar finns flera barnvagnsrum att tillgå. Mopeder och elsparkcyklar får inte ställas eller förvaras på gårdsplanet. Cykel- och elsparkcykelåkning på gården bör undvikas. Mopedåkning på gården är ej tillåten.

5. Vattenledningar

Vintertid, se till att skada inte uppstår på vattenledningar på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.

6. Brandrisk i trapphus och trapphallar

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren eller att ställa ut hushållssopor eller andra föremål i trapphus eller trapphallar, inte ens för en kortare stund.

7. Hushållssopor

Hushållssopor skall läggas direkt i sopnedkastet på gården i väl tillsluten förpackning. Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkastet.

8. Sopåtervinning

Sopsortering för återvinning görs i soprummet bredvid flytthissen. Sortering framgår av skyltning. Inga sopor får placeras på golvet.

9. Grovsopor

Grovsopor får inte läggas i soprummet bredvid flytthissen utan skall läggas i därför avsedda behållare i grovsoprummet i garaget. Vid två tillfällen per år finns möjlighet att slänga grovsopor i containers som ställs på gårdsplanen. Dessa tillfällen annonseras i god tid på den elektroniska anslagstavlan på gården, i Fältposten och i portarna. Byggsopor, större möbler eller större vitvaror som t ex kyl, frys, spis eller tvättmaskin får inte placeras i grovsoprummet. Inga sopor får placeras på golvet.

10. Ohyra

All form av ohyra (råttor, pälsängrar, vägglöss, kackerlackor m.m.) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren.

11. Husdjur

Husdjur får ej rastas på gården. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet.

12. TV-antenner

Ingen typ av TV-antenner får sättas upp, vare sig på balkonger eller i gemensamma utrymmen som ägs av föreningen.

13. Rökning

Det är inte tillåtet att röka i anslutning till portentréer, i trappor, trapphallar, hissar eller i andra gemensamma utrymmen.

14. Renoveringsregler

Vid renovering, respektera gällande regelverk. Renoveringsarbete med störande ljud är tillåtet vardagar 09.00-16.00 och lördagar 11.00-15.00. Ingen renovering med störande ljud sön- och helgdagar. Läs mer på vår hemsida www.brf-faltoversten.se under ”Renovering och ombyggnad”, för utförlig information.

15. Störningar

För att alla skall kunna trivas är det viktigt att visa hänsyn mot omgivningen. Hänsyn mot andra boende ska iakttas såväl i den egna lägenheten som på gemensamma ytor som till exempel gård, i trappa, hiss och tvättstuga. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra viktiga att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 7.00 på morgonen.

Informera Dina närmaste grannar om Du planerar kalas eller annat som kan generera störande ljud.

Här kan du hämta en kopia på föreningens trivsregler för utskrift.