Logga in

Särskilda ordningsregler

1. Skada i lägenhet

Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för åtgärd. För snabbast möjliga handläggning, gör en felanmälan via hemsidan på www.90220.se/1230 alternativt ring Fastums ServiceCenter på telefonnummer 90 220 klockan 07.30-16.00 under helgfria vardagar. Samma telefonnummer används för akuta skador som måste åtgärdas omgående under andra tider än de som gäller för vardagar, dvs nätter och helger.

2. Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen får endast användas för avsedda ändamål och under inga omständigheter på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.

3. Tvätt

Tvätt får inte hänga synligt på balkonger.

4. Mattpiskning

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor och sängkläder på gården, genom fönster eller från balkongerna.

5. Grillning

Det är förbjudet att grilla på balkongerna. Grillning är tillåten på den gemensamma gården med iakttagande av nödvändiga försiktighetsåtgärder. För att undvika att boende besväras av rök och os ska grillen placeras så långt som möjligt från balkonger, uteplatser, snickerier och övriga trädetaljer. Grillar får endast ställas upp på gården medan de används. Under annan tid ska de förvaras i egna utrymmen. I förebyggande syfte, ta med en hink vatten när du står i begrepp att grilla.

6. Cyklar/mopeder/elsparkcyklar

Cyklar och elcyklar skall ställas i cykelställ eller i cykelställens omedelbara närhet. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar eller personliga tillhörigheter i portar och källargångar eller andra gemensamma utrymmen. För barnvagnar finns flera barnvagnsrum att tillgå. Mopeder och elsparkcyklar får inte ställas eller förvaras på gårdsplanet.

Cykel-, elcykel-, elsparkcykel- och mopedåkning på gården är ej tillåten.

7. Vattenledningar

Vintertid, se till att skada inte uppstår på vattenledningar på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.

8. Dörrmatta/torkmatta

Det är inte tillåtet att lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.

9. Hushållssopor

Hushållssopor får inte ställas ut i trapphus utan skall läggas direkt i sopnedkast på gården i väl tillsluten förpackning.

Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkastet, vilket medför merkostnader.

10. Grovsopor

Grovsopor får inte läggas i soprummet på gården utan skall läggas i avsedda behållare i grovsoprummet i garaget.

Vid två tillfällen per år finns möjlighet att slänga grovsopor i containers som forslats till gårdsplanen och källaren. Dessa tillfällen annonseras i god tid på den elektroniska anslagstavlan på gården, i Fältposten och i portarna.

11. Ohyra

All form av ohyra (råttor, pälsänger, vägglöss, kackerlackor) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren.

12. Husdjur

Husdjur får inte föra oljud eller vistas/rastas i planteringar eller på lekplatser. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet.

13. TV-antenner

Ingen typ av TV-antenner får sättas upp vare sig på balkonger eller i gemensamma utrymmen som ägs av föreningen.

14. Rökning

Det är inte tillåtet att röka i anslutning till portentréerna och i gemensamma utrymmen.

15. Renoveringsregler

Vid renovering, respektera gällande regelverk. Renoveringsarbete är tillåtet vardagar 09.00-16.00 och lördagar 11.00-15.00. Ingen renovering med störande ljud sön- och helgdagar. Läs mer på vår hemsida www.brf-faltoversten.se under avsnittet ”Renovering och ombyggnad”, för utförlig information.

16. Störningar

För att alla skall kunna trivas är det viktigt att visa hänsyn. Att störa, trakassera, hota eller utöva annan påtryckning på boende, leverantörer, revisorer eller förtroendevalda är ej tillåtet.

Hänsyn mot boende ska iakttas såväl i den egna lägenheten som på gemensamma ytor som t ex gård, i trappa, hiss och tvättstuga. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 7.00 på morgonen. Informera Dina närmaste grannar om Du planerar kalas eller annat som kan generera ljud.

 

Här kan du hämta en kopia på föreningens särskilda ordningsregler för utskrift.