Logga in

Underhåll

Underhållsplan 2022-2031

Avloppsstammar

Avloppsstammarna är i övervägande delar av plast och från 1973. Inga större vattenskador har uppkommit på grund av att rör brustit. Enstaka stopp har förekommit strax under gårdsbjälklaget där avloppsstammarna har en 90 graders krök. Normal teknisk livslängd är minst 50 år varför avloppsrören kan komma att vara föremål för utbyte eller renovering inom cirka 10 år. Enligt underhållsplanen ligger detta just nu planerat år 2033.

Utfört underhåll

Bjälklagets tätskikt renoverades 2006, genom att hela tätskiktet byttes ut.

Samtliga 28 hissar är renoverade 2003-2006.

Yttre skalskydd med tillhörande låstaggsystem, nybyggnation 2010-2011.

Nya frånluftsfläktar 2010-2011.

Utbyte av rulltrappor uppgång Karlaplan 2012, Valhallavägen 2013

Renovering fönsterkarmar och ommålning av fönster/balkonger sydsidan 2013.

Nya tätningslister samtliga fönster 2013

Nya kodlås samtliga portar 2013

Reparation av samtliga yttertak 2014-2016

Tilläggsisolering av yttertak 2014/15

Stamspolning 2017-2018

Nybyggnad av 32 lägenheter, 2016-2019

Byte röda fönster på Valhallavägen 146-148

Relining av dagvattenstammar Valhallavägen 146-148 2019-2020

Ventilationsarbete med byte av aggregat, installering ventil till trapphall och återvinning, 2020-2021.

Förbättrad taksäkerhet 2021