Logga in

Skyddsrum

Närmasta skyddsrum för föreningens medlemmar finns nere i garaget, vid infarten. Själva lokalen tillhör AMF men får vid kris nyttjas av alla människor som befinner sig i närområdet. Även tunnelbanan på Karlaplan är skyddsrumsklassad.

Ytterligare några skyddsrum finns i husen runt omkring. Se gärna aktuell skyddsrumskarta hos MSB.

Mer information om skyddsrum finns här.

Föreningens Kris- och kontinuitetsplan finns att läsa under dokument på medlemssidorna.