Logga in

Markiser

Policy uppsättning markiser i Brf Fältöversten

1 § Föreningen medger att bostadsrättshavarna på egen bekostnad monterar markis på balkongen. Markisen skall monteras på expanderstång och vara av någon av dessa kulörer och mönster:

  • Randig i någon eller några av kulörerna rött, vitt och grått.

2 § Bostadsrättshavarna svarar för underhållet av markiserna enligt samma grunder som enligt stadgarna gäller för lägenhetens inre.

3 § Bostadsrättshavarna är skyldiga att efter anmodan från föreningen montera bort och i förekommande fall återmontera markiserna om detta erfordras för att föreningen ska kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Bostadsrättshavarna svarar för kostnaderna för i detta sammanhang erforderliga åtgärder. Detsamma gäller om markiserna måste monteras ned till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet över vilken föreningen inte råder.

4 § Bostadsrättshavarna svarar för skador på föreningens egendom till följd av monteringen av markiser eller som orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av markiser liksom för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll och nedmontering av markis.

5 § Vid överlåtelse av bostadsrätten ska bostadsrättshavarna se till att förvärvaren av bostadsrätten övertar bostadsrättshavarnas skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavarna i samband med avflyttning från fastigheten skyldiga att på egen bekostnad montera bort markiserna och återställa fasaden i det skick som anges i 4 §.

6 § Avtal skall tecknas med föreningen innan uppsättning av markis.

Avtal

Avtal för uppsättning av markis på balkongen finns på Förvaltningskontoret att hämta eller här att skriva ut.

Markis får inte sättas upp på annat ställe än på balkongen. Ingen håltagning i fasad tillåts.

Erbjudande om markis till balkong

Efter 2018 års varma sommar har styrelsen tagit fram erbjudande om montering av markis på föreningens balkonger. Du väljer själv om du vill anlita någon av dessa entreprenörer eller om du vill nyttja en annan levarentör. Att montera en så kallad balkongmarkis kräver inget tillstånd från styrelsen då den monteras med expanderstång. Montering av en terassmarkis kräver föreningens tillstånd.

Tillåtna kulörer i föreningen är vit, grå och röd eller en kombination av två eller fler av dessa kulörer.

Markisbeställning läggs av innehavaren direkt till entreprenören. Erbjudandet förmedlas endast av föreningen som inte tar något ansvar för varan/tjänsten.

Carstads

Balkongmarkis bredd 245 cm 9 500 kr inkl montage
Balkongmarkis 2 st bredd 355 cm                      22 000 kr inkl montage
   
Tillägg motor och fjärr               4 200 kr
   
Kontaktuppgifter 08-16 67 80 alt carstads.se

Styrelsen för Brf Fältöversten

Solskyddskompaniet
Nedanstående prislista förutsätter minst 5 beställningar i föreningen.
 

Balkongmarkis bredd 380 cm, utfall 80 cm 8 195 kr inkl montage
Balkongmarkis 2 st bredd 350 cm, utfall 80 cm                         15 545 kr inkl montage
Terassmarkis bredd 700 cm, utfall 160 cm 24 845 kr inkl montage
   

Flera tillägg finns att köpa. Bla motor och fjärr.

 
   
Kontaktuppgifter                        08-778 10 20 alt solskyddskompaniet.se