Logga in

Kameror på gården

Policy för kameraövervakning på gården

Under 2018 infördes en ny kamerabevakningslag. Föreningen har följande policy kring kameraövervakning

Kamerasystemet kan kränka de medlemmarnas integritet och ska endast användas för att säkra bevis i samband med inbrott, obehöriga personer samt andra brottsliga aktiviteter. Systemet kan även användas för att se tid för inpasseringen genom portar och dörrar så att det går att spärra och spåra ev brickor som användes.

Kamerasystemet kan även användas för att kontroll vid nedskräpning och skadegörelse.

Styrelsen har bedömt att nyttan med att ha kamerasystem i våra allmänna utrymmen överstiger inskränkningen på medlemmarnas integritet.

Det är endast förvaltningspersonalen som har lösenord till systemet.

Förvaltningspersonalen tar hand om den dagliga driften av systemet med hjälp av elektriker på PS Elektriska.

Förvaltningspersonalen ansvarar för att systemet är i drift och har full funktion.

Får förvaltningspersonalen larm om att systemet är nere så startas detta om. Löser detta inte problemet så tillkallas PS Elektriska som får felsöka.

Förvaltningspersonalen  ska med regelbunden intervall kontrollera att systemet och samtliga kameror fungerar.

När något inträffar där bilder från kameraövervakningen kan vara till nytta så ska förvaltningspersonalen logga in i kamerasystemet och lagrar undan filmer och bilder för denna händelse i sin dator. Filmer och bilder raderas annars automatiskt efter cirka 5 dagar.

Förvaltningspersonalen skall inte nyttja systemet för andra anledningar än som beskrivs ovan.