Logga in

Försäkringar

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighet är försäkrad i Brandkontoret med försäkringsnummer 111811.

Skadedjursförsäkring

I fastighetsförsäkringen ingår skadedjursförsäkring hos Anticimex. Vid upptäckt av skadedjur i den egna lägenheten gör du sälv en anmälan till Anticimex.

Anticimex nås på telefon 075-245 10 00 alt på webben på anticimex.se. De vill veta din adress och ibland även föreningens försäkringsnummer hos Brandkontoret. Se ovan.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar alla i föreningen att ha en hemförsäkring. Den dag skadan är framme är den till stor hjälp. Du väljer själv med vilket bolag du tecknar denna försäkring.

Bostadsrättstilläggsförsäkring

När du bor i bostadsrätt behöver du ha en bostadsrättstilläggsförsäkring, som försäkrar det som enligt stadgarna ingår i ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Dvs det som skiljer i ansvar mellan att bo i en hyresrätt och en bostadsrätt. Det som försäkras i bostadsrättstilläggsförsäkringen är bland annat dina golv, ytskikt på väggar, tätskikt bakom golv och väggar i badrummet, fast inredning i kök osv.

Ansvarsförsäkring

I din hemförsäkring ingår en ansvarsförsäkring. Det är den som träder in om någon tex riktar ett skadeståndsanspråk mot dig. Försäkringebiolaget gör en bedömning av ditt ansvar i frågan och reglerar kravet (mot en självrisk) om man finner att du orsakat skada för föreningen eller för en granne i tex en vattenskada.