Logga in

Balkonginglasning

Att glasa in sin balkong är ett enkelt sätt att förlänga perioden du kan nyttja balkongen. Dessutom kan du vistas på den när det regnar, och du slipper en snöfylld balkong om vintrarna!

För att få glasa in din balkong måste du först lämna in en ansökan. Formuläret hämtar du på förvaltningskontoret eller laddar ned längre ned på denna sida. Glasar du in din balkong utan att söka tillstånd kan föreningen kräva att du river inglasningen om du inte kan visa att inglasningen följer gällande bygglov och att alla krav i kontrollplanen uppfylls.

Föreingen har generalla bygglov för att glasa in balkonger på gavlarna samt på uteplatserna på terrassplan. Skall du glasa in balkong i annat läge behöver du själv ansöka om bygglov från Stadsbyggnadskontoret eller anlita Nordiska Inglasningar, som har ett generellt bygglov för övriga typer av balkonger. Bygglovet för gavlar och uteplatser i terrassplan löper ut 2022-01-19. Efter detta gäller samma sak även för dessa inglasningar.

I ansökan fyller du i dina uppgifter. Det kostar 500 kr att ansöka om balkonginglasning för de balkonger föreningen har generellt bygglov. Detta kommer på avgiften och är för att täcka en del av de bygglovskostnader som föreningen bekostat. Hade du själv ansökt om bygglov hade det kostat dig några tusenlappar kr.

När du fyller i din ansökan får du med dig en kontrollplan och en färdiganmälan. Dokumenten beskriver hur inglasningen får se ut, vilka krav den måste uppfylla och vad man måste kontrollera för att inglasningen ska få godkänt.

Entreprenören kan fylla i kontrollplanen, men det är du som byggherre (beställare) som är ansvarig för att den fylls i och att din balkonginglasning följer bygglovet och att kraven uppfylls. Föreningen tillåter inte att boende själva utför arbetet.

Hela kontrollplanen bortsett den del som fastighetsägaren, det vill säga föreningen ska fylla i skall vara ifylld för att den ska vara giltig. Var noga med att signera varje kontrollpunkt och att både du och entreprenören skriver under att kontrollplanen har följts!

När din balkong är färdig ska du lämna in kontrollplanen tillsammans med relationshandlingar i A4- format till förvaltningskontoret.

Relationshandlingar är ritningar som visar hur det faktiskt blev. Dessa ska du fråga din entreprenör om.

Ansöker du själv om bygglov eller nyttjar Nordiska Inglasningars bygglov skall behöver dessa handlingar inte överlämnas till föreningen.

Lycka till!

Ansökan

Ansökan om inglasning av balkong på gavel alt terrassplan görs här.

Ansökan om inglasning av balkong i annat läge görs här.