Logga in

Avgifter

De avgifter föreningen tar ut av medlemmarna framgår av föreningens Stadgar § 4.

Månadsavgift

Årsavgifterna fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängberäkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter poängsätts med utgångspunkt i lägenhetens yta, antal rum, kök, samt läget inom fastigheten. Kök och badrum viktas högre än ett vanligt rum då installationer såsom vatten, avlopp och ventilation har högre underhållskostnader för föreningen, vilket medför att större lägenheter får ett lägre belopp per kvadratmeter än små lägenheter.

Vilket andelstal en lägenhet har framgår av den Ekonomiska planen.

Föreningens i huvudsak låga avgifter kan bibehållas genom att de investeringar som görs i fastigheten finansieras i huvudsak genom avyttringar av föreningen ägda hyreslägenheter.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift uttages av köparen med 2,5 % av ett prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift tas ut av bostadsrätthavaren med 1 % av ett prisbasbelopp.

Andrahandsuthyrning

Avgift tas ut för andrahandsuthyrning. Se detta avsnitt.