Logga in

Andrahandsuthyrning

Ansökan

Blankett att skriva ut och lämna in till Förvaltningskontoret finns här.

Tänk på att lämna med nödvändiga intyg tillsammans med ansökan.

Policy för andrahandsupplåtelse

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen, detta bör ske minst 2 månader innan önskad start för uthyrning. I ansökan skall det anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

För nära anhörig såsom barn, syskon och föräldrar krävs endast anmälan till styrelsen. (Se nedan.)

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Villkor för godkännande av andrahandsuthyrning: 

 • Arbete eller boende på annan ort
  Ej pendlingsavstånd (avståndet överstiger 10 mil eller över 1,5 timme enkel resväg). Arbetsgivarintyg krävs. Max ett år åt gången. Övrig tid enligt överenskommelse.
 • Provboende med sambo
  Max ett år totalt.
 • Boende på äldrevårdshem/sjukhus el dyl.
  Max fyra år totalt. Övrig tid enligt överenskommelse.
 • Studier på annan ort
  Efter uppvisande av antagningsbesked. Max ett år åt gången. Max sex år totalt. Föreningen har rätt att en gång per år begära besked om att studierna fortlöper
 • Uthyrning till närstående
  Endast anmälan krävs. Uthyrning till minderårig närstående tillåts från och med 16 år.
 • Fängelsevistelse
  Efter uppvisande av intyg. Enligt dom.
 • Militärtjänstgöring
  Efter uppvisande av intyg. Max ett år åt gången. Övrig tid enligt överenskommelse.

Villkor för förfrågan om andrahandsuthyrning:

 • Uthyrning till juridisk person beviljas ej.
 • Uthyrning utan uppvisande av ovanstående intyg beviljas ej.
 • Vid utlandsvistelse behöver du komma in med en fullmakt för eventuella akuta beslut som berör din bostad eller ombesörja ett ombud i Sverige som genom fullmakt är behörig att företräda dig som bostadsrättsinnehavare. Du behöver även informera styrelsen om din eller ditt ombuds aktuella adress samt kontaktuppgifter.
 • Personer till vilka bostaden hyrs ut behöver stå skrivna på adressen enligt Folkbokföringslag (1991:481) paragraf 6 & 7.
 • Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse - att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten. (Källa: Bostadsrätterna).
 • Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att informera dina hyresgäster om föreningens stadgar och gällande ordningsregler.
 • Uthyrning för kortare period än 3 månader tillåts endast enligt särskild överenskommelse.

Förfrågningar som faller utanför dessa villkor tas upp till styrelsen för beslut vid kommande styrelsemöte. 

För andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift om 5 % av ett prisbasbelopp per år. Avgiften debiteras på kommande månadsavi.